Doa Puasa Qodo

Nur Jannah


Doa Puasa Qodo

Puasa qada adalah ibadah puasa yang dilaksanakan untuk mengganti puasa wajib yang terlewatkan karena suatu hal, seperti sakit atau bepergian. Puasa ini dilakukan dengan cara berpuasa pada hari-hari selain bulan Ramadan.

Puasa qada memiliki banyak manfaat, antara lain melatih kedisiplinan, memperkuat keimanan, dan menebus dosa-dosa yang telah lalu. Selain itu, puasa qada juga diyakini dapat membawa berkah dan pahala yang besar dari Allah SWT.

Dalam sejarah Islam, puasa qada pertama kali dilakukan oleh Rasulullah SAW setelah beliau melakukan perjalanan Isra’ Mi’raj. Pada saat itu, beliau diperintahkan oleh Allah SWT untuk mengganti puasa yang terlewatkan selama perjalanan.

Doa Puasa Qada

Doa puasa qada merupakan bagian penting dari ibadah puasa qada, yang bertujuan untuk mengganti puasa wajib yang terlewatkan. Doa ini memiliki beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan, antara lain:

 • Waktu membaca doa
 • Tempat membaca doa
 • Tata cara membaca doa
 • Lafadz doa
 • Niat saat membaca doa
 • Ketentuan berbuka puasa
 • Keutamaan puasa qada
 • Hikmah puasa qada
 • Hal-hal yang membatalkan puasa qada
 • Doa setelah puasa qada

Dengan memahami dan memperhatikan aspek-aspek penting tersebut, diharapkan ibadah puasa qada yang kita lakukan dapat diterima oleh Allah SWT dan memberikan manfaat yang maksimal bagi kita.

Waktu membaca doa

Waktu membaca doa puasa qada adalah setelah selesai mengerjakan puasa pada hari tersebut. Hal ini berdasarkan pada sabda Rasulullah SAW, “Barang siapa yang berpuasa qada, maka hendaklah ia berbuka dengan membaca doa ini: Allahumma laka shumtu wabika amantu wa’ala rizqika aftartu, fatakabbal minni innaka antas-samii’ul-‘aliim.

Doa puasa qada tersebut dibaca setelah waktu Maghrib, yaitu ketika waktu berbuka puasa. Membaca doa ini merupakan bagian penting dari ibadah puasa qada, karena doa ini merupakan bentuk syukur kepada Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan, sekaligus sebagai tanda bahwa puasa telah selesai dikerjakan.

Selain itu, membaca doa puasa qada juga dapat menambah pahala bagi orang yang mengerjakannya. Rasulullah SAW bersabda, “Barang siapa yang membaca doa puasa qada, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa pada hari tersebut.”

Tempat membaca doa

Tempat membaca doa puasa qada adalah salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam ibadah puasa qada. Membaca doa merupakan bentuk syukur kepada Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan, sekaligus sebagai tanda bahwa puasa telah selesai dikerjakan. Tempat membaca doa puasa qada sendiri dapat dilakukan di berbagai tempat, baik di masjid, musala, maupun di rumah.

 • Masjid atau Musala

  Tempat yang paling utama untuk membaca doa puasa qada adalah di masjid atau musala. Hal ini karena masjid dan musala merupakan tempat ibadah yang suci dan berkah. Selain itu, membaca doa di masjid atau musala juga dapat menambah pahala karena dapat dilakukan secara berjamaah.

 • Rumah

  Jika tidak memungkinkan untuk membaca doa di masjid atau musala, maka doa puasa qada juga dapat dibaca di rumah. Hal ini diperbolehkan karena rumah merupakan tempat yang bersih dan layak untuk beribadah. Namun, disunahkan untuk membaca doa puasa qada di masjid atau musala jika memungkinkan.

Selain di masjid atau musala, doa puasa qada juga dapat dibaca di tempat-tempat lain yang bersih dan layak untuk beribadah, seperti di kantor, sekolah, atau di tempat kerja. Hal yang terpenting adalah membaca doa dengan khusyuk dan penuh penghayatan.

Tata cara membaca doa

Tata cara membaca doa puasa qada memiliki beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan, antara lain:

 • Niat

  Sebelum membaca doa puasa qada, niatkan terlebih dahulu bahwa doa yang dibaca adalah untuk mengganti puasa wajib yang terlewatkan. Niat ini dapat dilakukan dalam hati atau diucapkan secara lisan.

 • Menghadap kiblat

  Sunnah menghadap kiblat ketika membaca doa puasa qada. Hal ini sebagai bentuk penghormatan kepada Allah SWT.

 • Mengangkat tangan

  Ketika membaca doa puasa qada, disunnahkan untuk mengangkat kedua tangan seperti ketika berdoa pada umumnya.

 • Membaca doa dengan khusyuk

  Baca doa puasa qada dengan khusyuk dan penuh penghayatan. Hal ini bertujuan agar doa yang dibaca dapat diterima oleh Allah SWT.

Dengan memperhatikan tata cara membaca doa puasa qada yang benar, diharapkan doa yang kita baca dapat lebih bermakna dan berkah. Selain itu, dengan membaca doa dengan khusyuk dan penuh penghayatan, kita juga dapat merasakan ketenangan dan kedekatan dengan Allah SWT.

Lafadz doa

Lafadz doa puasa qada merupakan bagian penting dari ibadah puasa qada. Doa ini dibaca setelah selesai mengerjakan puasa pada hari tersebut. Membaca doa puasa qada merupakan bentuk syukur kepada Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan, sekaligus sebagai tanda bahwa puasa telah selesai dikerjakan.

Lafadz doa puasa qada sangat penting karena merupakan salah satu syarat diterimanya ibadah puasa qada. Doa ini berisi permohonan kepada Allah SWT agar puasa yang telah dikerjakan diterima dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Selain itu, lafadz doa puasa qada juga berisi pengakuan atas kebesaran dan keagungan Allah SWT.

Dalam praktiknya, lafadz doa puasa qada dapat dibaca dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Arab, Indonesia, atau bahasa lainnya. Namun, yang terpenting adalah membaca doa dengan khusyuk dan penuh penghayatan, serta memahami makna dari doa yang dibaca.

Niat saat membaca doa

Niat merupakan salah satu aspek penting dalam beribadah, termasuk saat membaca doa puasa qada. Niat menjadi penentu diterimanya ibadah yang dilakukan oleh Allah SWT. Niat yang benar dan sesuai dengan sunnah akan membuat ibadah puasa qada yang kita kerjakan menjadi lebih bermakna dan berpahala.

 • Ikhlas karena Allah SWT

  Saat membaca doa puasa qada, niatkanlah karena Allah SWT semata. Jangan mengharapkan pujian atau balasan dari manusia, karena yang berhak memberi pahala adalah Allah SWT.

 • Mengikuti sunnah Rasulullah SAW

  Niatkan untuk membaca doa puasa qada sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Hal ini dapat dilakukan dengan membaca lafadz doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan mengikuti tata cara membacanya.

 • Memohon ampunan dan keridaan Allah SWT

  Niatkan untuk memohon ampunan dan keridaan Allah SWT atas segala dosa dan kesalahan yang telah diperbuat. Dengan niat yang tulus, diharapkan doa puasa qada yang kita baca dapat diterima oleh Allah SWT.

 • Mengharap pahala dan berkah dari Allah SWT

  Niatkan untuk mengharap pahala dan berkah dari Allah SWT atas ibadah puasa qada yang telah kita kerjakan. Pahala dan berkah dari Allah SWT akan menjadi bekal kita di akhirat nanti.

Dengan memperhatikan niat yang benar saat membaca doa puasa qada, diharapkan ibadah puasa qada yang kita kerjakan dapat menjadi lebih bermakna, berpahala, dan diterima oleh Allah SWT.

Ketentuan berbuka puasa

Ketentuan berbuka puasa merupakan aspek penting dalam ibadah puasa qada, yang bertujuan untuk mengganti puasa wajib yang terlewatkan. Ketentuan ini meliputi tata cara, waktu, dan adab berbuka puasa.

 • Waktu berbuka puasa

  Waktu berbuka puasa dimulai ketika matahari terbenam. Dianjurkan untuk berbuka puasa segera setelah mendengar azan Magrib atau melihat tanda-tanda matahari terbenam.

 • Cara berbuka puasa

  Sunnah berbuka puasa dengan makanan yang manis, seperti kurma atau air putih. Dianjurkan untuk berbuka puasa secara bertahap, tidak langsung makan dalam jumlah banyak.

 • Adab berbuka puasa

  Adab berbuka puasa antara lain mengucapkan doa berbuka puasa, bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat berbuka puasa, dan berbagi makanan dengan orang lain.

 • Makanan dan minuman yang membatalkan puasa

  Makanan dan minuman yang membatalkan puasa antara lain makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh melalui mulut, muntah dengan sengaja, dan memasukkan sesuatu ke dalam kemaluan.

Dengan memperhatikan ketentuan berbuka puasa, diharapkan ibadah puasa qada yang kita kerjakan dapat lebih bermakna dan berpahala. Selain itu, dengan berbuka puasa sesuai dengan sunnah, kita juga dapat merasakan ketenangan dan kedekatan dengan Allah SWT.

Keutamaan puasa qada

Puasa qada memiliki banyak keutamaan, antara lain:

 • Menghapus dosa

  Puasa qada dapat menghapus dosa-dosa kecil yang telah diperbuat, baik dosa yang disengaja maupun tidak disengaja.

 • Meningkatkan ketakwaan

  Puasa qada dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT, karena dengan berpuasa qada, kita melatih kesabaran, menahan hawa nafsu, dan meningkatkan ketaatan.

 • Mendapatkan pahala yang besar

  Pahala puasa qada sangat besar, bahkan lebih besar dari pahala puasa sunnah. Hal ini karena puasa qada merupakan kewajiban yang harus ditunaikan.

 • Menambah amal kebaikan

  Puasa qada merupakan salah satu amal kebaikan yang dapat menambah pahala kita di akhirat nanti.

Keutamaan puasa qada tersebut dapat kita peroleh jika kita mengerjakan puasa qada dengan ikhlas, sesuai dengan sunnah, dan dengan niat yang benar. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa berusaha untuk mengganti puasa yang terlewatkan agar kita dapat memperoleh keutamaan-keutamaannya.

Hikmah puasa qada

Hikmah puasa qada merupakan hikmah yang terkandung dalam ibadah puasa qada, yaitu puasa yang dilakukan untuk mengganti puasa wajib yang terlewatkan. Hikmah puasa qada sangat banyak, antara lain:

 • Menghapus dosa

  Puasa qada dapat menghapus dosa-dosa kecil yang telah diperbuat, baik dosa yang disengaja maupun tidak disengaja. Hal ini karena puasa merupakan salah satu ibadah yang sangat dicintai oleh Allah SWT.

 • Meningkatkan ketakwaan

  Puasa qada dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT, karena dengan berpuasa qada, kita melatih kesabaran, menahan hawa nafsu, dan meningkatkan ketaatan.

 • Mendapatkan pahala yang besar

  Pahala puasa qada sangat besar, bahkan lebih besar dari pahala puasa sunnah. Hal ini karena puasa qada merupakan kewajiban yang harus ditunaikan.

 • Menambah amal kebaikan

  Puasa qada merupakan salah satu amal kebaikan yang dapat menambah pahala kita di akhirat nanti. Selain itu, puasa qada juga dapat menjadi bukti keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT.

Dengan mengetahui hikmah puasa qada, diharapkan kita dapat lebih termotivasi untuk mengganti puasa yang terlewatkan. Selain itu, dengan memahami hikmah puasa qada, kita juga dapat meningkatkan kualitas ibadah puasa kita.

Hal-hal yang membatalkan puasa qada

Puasa qada merupakan ibadah puasa yang dilakukan untuk mengganti puasa wajib yang terlewatkan. Ada beberapa hal yang dapat membatalkan puasa qada, sehingga perlu dihindari agar puasa yang dilakukan menjadi sah dan diterima oleh Allah SWT. Berikut adalah beberapa hal yang membatalkan puasa qada:

 • Makan dan minum dengan sengaja

  Makan dan minum dengan sengaja merupakan hal yang paling jelas dapat membatalkan puasa. Hal ini karena makan dan minum merupakan pembatal puasa secara umum, termasuk puasa qada.

 • muntah dengan sengaja

  Muntah dengan sengaja juga dapat membatalkan puasa qada. Hal ini karena muntah dengan sengaja merupakan bentuk mengeluarkan makanan atau minuman dari dalam tubuh, sehingga dapat membatalkan puasa.

 • Berhubungan suami istri

  Berhubungan suami istri juga dapat membatalkan puasa qada. Hal ini karena berhubungan suami istri merupakan bentuk pembatal puasa secara umum, baik puasa wajib maupun puasa sunnah.

 • Keluarnya air mani

  Keluarnya air mani, dengan sengaja maupun tidak, juga dapat membatalkan puasa qada. Hal ini karena keluarnya air mani merupakan bentuk pembatal puasa secara umum.

Dengan mengetahui hal-hal yang membatalkan puasa qada, diharapkan kita dapat lebih berhati-hati dalam menjaga puasa yang kita lakukan. Sehingga, puasa qada yang kita lakukan dapat diterima oleh Allah SWT dan memberikan pahala yang besar bagi kita.

Doa setelah puasa qada

Doa setelah puasa qada merupakan doa yang dibaca setelah selesai mengerjakan puasa qada. Doa ini dibaca untuk memohon ampunan kepada Allah SWT atas segala dosa dan kesalahan yang telah diperbuat, serta untuk memohon pahala dan berkah dari Allah SWT atas ibadah puasa qada yang telah dikerjakan.

Doa setelah puasa qada sangat penting karena merupakan salah satu syarat diterimanya ibadah puasa qada. Doa ini berisi permohonan kepada Allah SWT agar puasa yang telah dikerjakan diterima dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Selain itu, doa setelah puasa qada juga berisi pengakuan atas kebesaran dan keagungan Allah SWT.

Dalam praktiknya, doa setelah puasa qada dapat dibaca dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Arab, Indonesia, atau bahasa lainnya. Namun, yang terpenting adalah membaca doa dengan khusyuk dan penuh penghayatan, serta memahami makna dari doa yang dibaca.

Pertanyaan Seputar Doa Puasa Qada

Berikut adalah beberapa pertanyaan umum dan jawabannya terkait doa puasa qada:

Pertanyaan 1: Apa itu doa puasa qada?

Jawaban: Doa puasa qada adalah doa yang dibaca setelah selesai mengerjakan puasa qada. Doa ini berisi permohonan kepada Allah SWT agar puasa yang telah dikerjakan diterima dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda.

Pertanyaan 2: Kapan waktu membaca doa puasa qada?

Jawaban: Doa puasa qada dibaca setelah selesai mengerjakan puasa pada hari tersebut, yaitu setelah waktu Maghrib.

Pertanyaan 3: Di mana tempat membaca doa puasa qada?

Jawaban: Doa puasa qada dapat dibaca di berbagai tempat, seperti masjid, musala, atau di rumah.

Pertanyaan 4: Bagaimana tata cara membaca doa puasa qada?

Jawaban: Tata cara membaca doa puasa qada adalah sebagai berikut: menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan, dan membaca doa dengan khusyuk.

Pertanyaan 5: Apa saja keutamaan membaca doa puasa qada?

Jawaban: Keutamaan membaca doa puasa qada antara lain: menghapus dosa, meningkatkan ketakwaan, mendapatkan pahala yang besar, dan menambah amal kebaikan.

Pertanyaan 6: Apa saja hal yang membatalkan doa puasa qada?

Jawaban: Hal-hal yang membatalkan doa puasa qada antara lain: makan dan minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, berhubungan suami istri, dan keluarnya air mani.

Demikianlah beberapa pertanyaan umum dan jawabannya terkait doa puasa qada. Semoga bermanfaat.

Selanjutnya, kita akan membahas tentang ketentuan berbuka puasa qada.

Tips Membaca Doa Puasa Qada

Membaca doa puasa qada merupakan bagian penting dari ibadah puasa qada. Berikut adalah beberapa tips yang dapat membantu Anda dalam membaca doa puasa qada dengan baik dan benar:

1. Pastikan niat yang benar: Niatkan membaca doa puasa qada untuk mengganti puasa wajib yang terlewatkan dan memohon ampunan kepada Allah SWT.

2. Berwudhu terlebih dahulu: Dianjurkan untuk berwudhu sebelum membaca doa puasa qada sebagai bentuk bersuci.

3. Menghadap kiblat: Sunnah menghadap kiblat ketika membaca doa puasa qada sebagai bentuk penghormatan kepada Allah SWT.

4. Mengangkat kedua tangan: Ketika membaca doa puasa qada, disunnahkan untuk mengangkat kedua tangan seperti ketika berdoa pada umumnya.

5. Membaca doa dengan khusyuk: Baca doa puasa qada dengan khusyuk dan penuh penghayatan. Hal ini bertujuan agar doa yang dibaca dapat diterima oleh Allah SWT.

Dengan memperhatikan tips-tips di atas, diharapkan Anda dapat membaca doa puasa qada dengan baik dan benar. Dengan membaca doa dengan khusyuk dan penuh penghayatan, Anda juga dapat merasakan ketenangan dan kedekatan dengan Allah SWT.

Setelah membaca doa puasa qada, disunnahkan untuk berdoa memohon ampunan atas segala dosa dan kesalahan yang telah diperbuat, serta memohon pahala dan berkah dari Allah SWT atas ibadah puasa qada yang telah dikerjakan.

Kesimpulan

Doa puasa qada merupakan bagian penting dari ibadah puasa qada yang memiliki banyak keutamaan. Doa ini dibaca setelah selesai mengerjakan puasa qada untuk memohon ampunan kepada Allah SWT atas segala dosa dan kesalahan yang telah diperbuat, serta untuk memohon pahala dan berkah dari Allah SWT atas ibadah puasa qada yang telah dikerjakan.

Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam membaca doa puasa qada, seperti niat yang benar, berwudhu terlebih dahulu, menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan, dan membaca doa dengan khusyuk. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, diharapkan doa puasa qada yang kita baca dapat diterima oleh Allah SWT dan memberikan manfaat yang maksimal bagi kita.

Marilah kita senantiasa berusaha untuk mengganti puasa yang terlewatkan dan membaca doa puasa qada dengan baik dan benar. Dengan demikian, kita dapat memperoleh pahala dan berkah dari Allah SWT, serta meningkatkan ketakwaan kita kepada-Nya.Artikel Terkait

Bagikan:

Nur Jannah

Halo, Perkenalkan nama saya Nur. Saya adalah salah satu penulis profesional yang suka berbagi ilmu. Dengan Artikel, saya bisa berbagi dengan teman - teman. Semoga semua artikel yang telah saya buat bisa bermanfaat. Pastikan Follow iainpurwokerto.ac.id ya.. Terimakasih..

Tags

Artikel Terbaru