Doa Sholat Tarawih

Nur Jannah


Doa Sholat Tarawih

Doa sholat tarawih adalah doa yang dibaca setelah sholat tarawih. Doa ini berisi permohonan kepada Allah SWT untuk mengampuni dosa-dosa, memberikan rahmat dan hidayah, serta mengabulkan segala hajat. Contoh doa sholat tarawih yang sering dibaca adalah: “Allahumma sholli ‘ala sayyidina Muhammad wa ‘ala ali sayyidina Muhammad…”

Doa sholat tarawih sangat penting dibaca karena memiliki banyak manfaat, di antaranya: menghapus dosa-dosa, mendatangkan rahmat dan hidayah Allah SWT, serta mengabulkan segala hajat. Selain itu, doa sholat tarawih juga memiliki sejarah yang panjang. Sejak masa Nabi Muhammad SAW, doa ini telah diamalkan oleh umat Islam hingga sekarang.

Pada artikel ini, kita akan membahas lebih dalam tentang doa sholat tarawih, mulai dari sejarahnya, manfaatnya, hingga tata cara membacanya. Semoga artikel ini bermanfaat bagi kita semua.

doa sholat tarawih

Doa sholat tarawih merupakan bagian penting dari ibadah sholat tarawih. Doa ini memiliki beberapa aspek penting yang perlu dipahami oleh umat Islam agar dapat melaksanakan ibadah sholat tarawih dengan baik dan benar.

 • Niat
 • Tata cara
 • Waktu
 • Tempat
 • Lafadz
 • Hukum
 • Manfaat
 • Adab

Niat merupakan hal yang sangat penting dalam beribadah, termasuk dalam sholat tarawih. Niat yang benar akan menentukan sah atau tidaknya ibadah yang dilakukan. Tata cara sholat tarawih juga harus diperhatikan agar sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Waktu pelaksanaan sholat tarawih adalah pada malam hari setelah sholat Isya hingga menjelang waktu sholat Subuh. Tempat pelaksanaan sholat tarawih dapat dilakukan di masjid, mushola, atau tempat lainnya yang bersih dan suci. Lafadz doa sholat tarawih terdapat dalam beberapa riwayat, dan dapat dipilih sesuai dengan kebiasaan masing-masing. Hukum sholat tarawih adalah sunnah muakkadah, artinya sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Manfaat sholat tarawih sangat banyak, di antaranya adalah untuk menghapus dosa-dosa, mendapatkan pahala yang berlipat ganda, dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Adab dalam sholat tarawih juga perlu diperhatikan, seperti menjaga kekhusyukan, tidak berbicara selama sholat, dan tidak mengganggu orang lain yang sedang sholat.

Niat

Niat merupakan hal yang sangat penting dalam beribadah, termasuk dalam sholat tarawih. Niat yang benar akan menentukan sah atau tidaknya ibadah yang dilakukan. Niat sholat tarawih adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan mengerjakan sholat sunnah pada malam hari di bulan Ramadhan. Niat ini harus dilakukan sebelum memulai sholat tarawih, dan dapat diucapkan dalam hati atau dilafalkan dengan lisan.

Niat merupakan komponen penting dari doa sholat tarawih karena menunjukkan tujuan dan arah dari ibadah yang dilakukan. Tanpa niat, maka sholat tarawih yang dilakukan tidak akan sah dan tidak akan mendapatkan pahala. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperhatikan niat sebelum melaksanakan sholat tarawih.

Contoh niat sholat tarawih: “Saya niat sholat tarawih dua rakaat karena Allah Ta’ala.” Niat ini dapat diucapkan dalam bahasa Arab atau bahasa Indonesia, yang penting adalah maknanya jelas dan sesuai dengan tujuan sholat tarawih.

Memahami hubungan antara niat dan doa sholat tarawih memiliki beberapa aplikasi praktis. Pertama, hal ini membantu kita untuk lebih fokus dan khusyuk dalam melaksanakan sholat tarawih. Kedua, hal ini membantu kita untuk mendapatkan pahala yang maksimal dari sholat tarawih. Ketiga, hal ini membantu kita untuk menjaga kualitas sholat tarawih kita agar tetap sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW.

Tata cara

Tata cara doa sholat tarawih merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan agar doa yang dipanjatkan dapat diterima oleh Allah SWT. Tata cara ini meliputi beberapa hal, di antaranya:

 • Niat
  Niat merupakan hal yang sangat penting dalam beribadah, termasuk dalam doa sholat tarawih. Niat yang benar akan menentukan sah atau tidaknya ibadah yang dilakukan. Niat doa sholat tarawih adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan memanjatkan doa pada malam hari di bulan Ramadhan.
 • Lafadz doa
  Lafadz doa sholat tarawih terdapat dalam beberapa riwayat, dan dapat dipilih sesuai dengan kebiasaan masing-masing. Beberapa lafadz doa sholat tarawih yang umum dibaca antara lain: “Allahumma sholli ‘ala sayyidina Muhammad wa ‘ala ali sayyidina Muhammad…”
 • Waktu
  Waktu pelaksanaan doa sholat tarawih adalah setelah sholat tarawih selesai dikerjakan. Doa ini dapat dibaca secara berjamaah atau sendiri-sendiri.
 • Tempat
  Tempat pelaksanaan doa sholat tarawih dapat dilakukan di masjid, mushola, atau tempat lainnya yang bersih dan suci.

Dengan memperhatikan tata cara doa sholat tarawih yang benar, diharapkan doa yang dipanjatkan dapat lebih khusyuk dan diterima oleh Allah SWT. Selain itu, tata cara ini juga dapat menjadi tuntunan bagi umat Islam dalam melaksanakan ibadah sholat tarawih dengan baik dan benar.

Waktu

Waktu merupakan salah satu aspek penting dalam doa sholat tarawih. Pelaksanaan doa sholat tarawih memiliki waktu-waktu tertentu yang perlu diperhatikan agar ibadah yang dilakukan lebih bermakna dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW.

 • Waktu pelaksanaan

  Waktu pelaksanaan doa sholat tarawih adalah setelah sholat tarawih selesai dikerjakan. Doa ini dapat dibaca secara berjamaah atau sendiri-sendiri.

 • Waktu terbaik

  Waktu terbaik untuk membaca doa sholat tarawih adalah pada sepertiga malam terakhir. Pada waktu ini, Allah SWT turun ke langit dunia dan memperkenankan doa-doa hamba-Nya.

 • Waktu minimal

  Waktu minimal untuk membaca doa sholat tarawih adalah setelah sholat tarawih dua rakaat. Namun, dianjurkan untuk membaca doa sholat tarawih lebih banyak, sesuai dengan kemampuan dan waktu yang tersedia.

 • Waktu maksimal

  Waktu maksimal untuk membaca doa sholat tarawih tidak ditentukan secara pasti. Namun, disarankan untuk tidak membaca doa sholat tarawih terlalu lama hingga mengganggu waktu istirahat dan sholat Subuh.

Dengan memperhatikan waktu-waktu pelaksanaan doa sholat tarawih, diharapkan doa yang dipanjatkan dapat lebih khusyuk dan diterima oleh Allah SWT. Selain itu, doa yang dibaca pada waktu-waktu terbaik juga akan lebih berpotensi untuk dikabulkan.

Tempat

Tempat merupakan salah satu aspek penting dalam doa sholat tarawih yang perlu diperhatikan agar ibadah yang dilakukan lebih bermakna dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Tempat pelaksanaan doa sholat tarawih dapat memengaruhi kekhusyukan, ketenangan, dan kenyamanan dalam berdoa.

 • Masjid

  Masjid merupakan tempat yang paling utama dan dianjurkan untuk melaksanakan doa sholat tarawih. Hal ini karena masjid merupakan tempat yang bersih, suci, dan merupakan rumah Allah SWT.

 • Mushola

  Mushola juga merupakan tempat yang baik untuk melaksanakan doa sholat tarawih. Mushola pada dasarnya memiliki fungsi yang sama dengan masjid, yaitu sebagai tempat ibadah.

 • Rumah

  Rumah juga dapat dijadikan sebagai tempat untuk melaksanakan doa sholat tarawih, terutama bagi mereka yang memiliki halangan untuk pergi ke masjid atau mushola.

 • Tempat lainnya

  Selain ketiga tempat tersebut, doa sholat tarawih juga dapat dilaksanakan di tempat-tempat lain yang bersih dan suci, seperti kantor, sekolah, atau lapangan terbuka.

Dengan memperhatikan tempat pelaksanaan doa sholat tarawih, diharapkan doa yang dipanjatkan dapat lebih khusyuk, tenang, dan nyaman. Selain itu, memilih tempat yang tepat juga dapat membantu menjaga kekhusyukan dan ketenangan selama berdoa.

Lafadz

Lafadz merupakan salah satu komponen penting dalam doa sholat tarawih. Lafadz doa sholat tarawih merujuk pada rangkaian kata-kata yang diucapkan ketika memanjatkan doa setelah selesai melaksanakan sholat tarawih. Lafadz doa sholat tarawih memiliki pengaruh yang besar terhadap makna dan tujuan doa yang dipanjatkan.

Lafadz doa sholat tarawih yang benar dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW akan lebih mudah dikabulkan oleh Allah SWT. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk memperhatikan lafadz doa sholat tarawih yang dibaca. Ada beberapa lafadz doa sholat tarawih yang umum dibaca, antara lain: “Allahumma sholli ‘ala sayyidina Muhammad wa ‘ala ali sayyidina Muhammad…”

Memahami hubungan antara lafadz dan doa sholat tarawih memiliki beberapa aplikasi praktis. Pertama, hal ini membantu kita untuk lebih fokus dan khusyuk dalam berdoa. Kedua, hal ini membantu kita untuk mendapatkan pahala yang maksimal dari doa sholat tarawih. Ketiga, hal ini membantu kita untuk menjaga kualitas doa sholat tarawih kita agar tetap sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW.

Hukum

Hukum doa sholat tarawih merupakan aspek penting yang perlu dipahami oleh umat Islam agar dapat melaksanakan ibadah sholat tarawih dengan baik dan benar. Hukum doa sholat tarawih berkaitan dengan ketetapan atau aturan mengenai pelaksanaan doa setelah sholat tarawih.

 • Wajib

  Doa sholat tarawih hukumnya wajib bagi setiap muslim yang melaksanakan sholat tarawih. Hal ini berdasarkan pada hadits Rasulullah SAW yang menganjurkan untuk membaca doa setelah sholat tarawih.

 • Lafadz

  Lafadz doa sholat tarawih terdapat dalam beberapa riwayat, dan dapat dipilih sesuai dengan kebiasaan masing-masing. Beberapa lafadz doa sholat tarawih yang umum dibaca antara lain: “Allahumma sholli ‘ala sayyidina Muhammad wa ‘ala ali sayyidina Muhammad…”

 • Waktu

  Waktu pelaksanaan doa sholat tarawih adalah setelah sholat tarawih selesai dikerjakan. Doa ini dapat dibaca secara berjamaah atau sendiri-sendiri.

 • Tempat

  Tempat pelaksanaan doa sholat tarawih dapat dilakukan di masjid, mushola, atau tempat lainnya yang bersih dan suci.

Dengan memahami hukum doa sholat tarawih, diharapkan umat Islam dapat melaksanakan ibadah sholat tarawih dengan lebih baik dan benar. Selain itu, doa yang dipanjatkan setelah sholat tarawih juga dapat lebih khusyuk dan diterima oleh Allah SWT.

Manfaat

Manfaat doa sholat tarawih sangatlah banyak dan berlimpah. Doa yang dipanjatkan setelah sholat tarawih merupakan bentuk penghambaan dan permohonan kepada Allah SWT. Dengan memanjatkan doa, seorang muslim dapat memohon ampunan, rahmat, dan pertolongan dari Allah SWT.

 • Pengampunan Dosa

  Salah satu manfaat doa sholat tarawih adalah untuk memohon ampunan dosa. Dengan memanjatkan doa, seorang muslim dapat memohon ampunan atas dosa-dosa yang telah dilakukannya, baik dosa kecil maupun dosa besar. Allah SWT Maha Pengampun dan Maha Penyayang, sehingga Dia akan mengampuni dosa-dosa hamba-Nya yang bertaubat dan memohon ampunan.

 • Rahmat dan Berkah

  Manfaat doa sholat tarawih selanjutnya adalah untuk memohon rahmat dan berkah dari Allah SWT. Rahmat Allah SWT bersifat umum dan meliputi segala aspek kehidupan, sedangkan berkah Allah SWT bersifat khusus dan dapat berupa kenikmatan, kebahagiaan, dan kesuksesan. Dengan memanjatkan doa, seorang muslim dapat memohon agar Allah SWT memberikan rahmat dan berkah-Nya dalam hidupnya.

 • Pertolongan dan Kemudahan

  Manfaat doa sholat tarawih lainnya adalah untuk memohon pertolongan dan kemudahan dari Allah SWT. Dalam menjalani kehidupan, seorang muslim pasti akan menghadapi berbagai kesulitan dan cobaan. Dengan memanjatkan doa, seorang muslim dapat memohon agar Allah SWT memberikan pertolongan dan kemudahan dalam menghadapi kesulitan dan cobaan tersebut.

 • Derajat dan Pahala

  Selain manfaat-manfaat di atas, doa sholat tarawih juga dapat meningkatkan derajat dan pahala seorang muslim. Dengan memanjatkan doa, seorang muslim menunjukkan ketaatan dan pengabdiannya kepada Allah SWT. Allah SWT akan memberikan pahala yang berlipat ganda kepada hamba-Nya yang berdoa dan memohon kepada-Nya.

Demikianlah beberapa manfaat doa sholat tarawih yang dapat kita peroleh. Dengan memanjatkan doa setelah sholat tarawih, kita dapat memohon ampunan dosa, rahmat dan berkah, pertolongan dan kemudahan, serta peningkatan derajat dan pahala. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa memanjatkan doa setelah sholat tarawih dan memohon kepada Allah SWT agar diberikan segala kebaikan di dunia dan di akhirat.

Adab

Adab merupakan aspek penting dalam doa sholat tarawih yang perlu diperhatikan agar doa yang dipanjatkan dapat lebih bermakna dan diterima oleh Allah SWT. Adab dalam doa sholat tarawih meliputi beberapa hal, antara lain:

 • Khushu’ (rendah hati)
 • Tawadhu’ (merendahkan diri)
 • Ikhlas (bersungguh-sungguh)
 • Tenang dan tidak tergesa-gesa
 • Menghadap kiblat
 • Mengangkat kedua tangan
 • Membaca doa dengan suara yang jelas dan fasih

Dengan memperhatikan adab dalam doa sholat tarawih, diharapkan doa yang dipanjatkan dapat lebih khusyuk, tenang, dan diterima oleh Allah SWT. Selain itu, adab juga dapat membantu menjaga kekhusyukan dan ketenangan selama berdoa.

Salah satu contoh nyata adab dalam doa sholat tarawih adalah ketika Nabi Muhammad SAW memanjatkan doa dengan suara yang lembut dan penuh penghayatan. Beliau juga selalu menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangannya saat berdoa. Dengan meneladani adab Nabi Muhammad SAW, kita dapat meningkatkan kualitas doa sholat tarawih kita dan semoga doa kita lebih mudah dikabulkan oleh Allah SWT.

Tanya Jawab tentang Doa Sholat Tarawih

Berikut ini adalah beberapa tanya jawab umum tentang doa sholat tarawih yang perlu diketahui:

Pertanyaan 1: Kapan waktu yang tepat untuk membaca doa sholat tarawih?

Jawaban: Waktu yang tepat untuk membaca doa sholat tarawih adalah setelah sholat tarawih selesai dikerjakan.

Pertanyaan 2: Di mana tempat yang paling utama untuk membaca doa sholat tarawih?

Jawaban: Tempat yang paling utama untuk membaca doa sholat tarawih adalah di masjid.

Pertanyaan 3: Apakah ada lafadz doa sholat tarawih yang khusus?

Jawaban: Lafadz doa sholat tarawih terdapat dalam beberapa riwayat, dan dapat dipilih sesuai dengan kebiasaan masing-masing.

Pertanyaan 4: Apakah hukum membaca doa sholat tarawih?

Jawaban: Hukum membaca doa sholat tarawih adalah wajib bagi setiap muslim yang melaksanakan sholat tarawih.

Pertanyaan 5: Apa saja manfaat membaca doa sholat tarawih?

Jawaban: Manfaat membaca doa sholat tarawih antara lain untuk memohon ampunan dosa, rahmat dan berkah, pertolongan dan kemudahan, serta peningkatan derajat dan pahala.

Pertanyaan 6: Bagaimana adab membaca doa sholat tarawih yang baik?

Jawaban: Adab membaca doa sholat tarawih yang baik antara lain khushu’, tawadhu’, ikhlas, tenang dan tidak tergesa-gesa, menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan, dan membaca doa dengan suara yang jelas dan fasih.

Demikianlah beberapa tanya jawab umum tentang doa sholat tarawih yang perlu diketahui. Semoga bermanfaat.

Selain aspek-aspek yang telah dibahas di atas, masih banyak hal lain yang terkait dengan doa sholat tarawih, seperti keutamaannya, doa-doa yang dianjurkan untuk dibaca, dan hikmah di balik doa sholat tarawih. Untuk pembahasan yang lebih mendalam, silakan baca artikel selanjutnya.

Tips Melaksanakan Doa Sholat Tarawih dengan Baik dan Benar

Membaca doa setelah sholat tarawih merupakan bagian penting dari ibadah sholat tarawih. Agar doa yang dipanjatkan dapat lebih bermakna dan diterima oleh Allah SWT, terdapat beberapa tips yang perlu diperhatikan.

Tip 1: Khusyuk dan Tawadhu

Saat membaca doa sholat tarawih, hendaknya dilakukan dengan khusyuk dan tawadhu. Artinya, fokuskan pikiran dan hati pada doa yang dipanjatkan, serta merendahkan diri di hadapan Allah SWT.

Tip 2: Ikhlas dan Tenang

Baca doa sholat tarawih dengan ikhlas dan tenang. Jauhkan pikiran dari hal-hal duniawi dan jangan tergesa-gesa dalam membaca doa. Biarkan hati meresapi makna setiap kata yang diucapkan.

Tip 3: Menghadap Kiblat dan Mengangkat Tangan

Saat membaca doa sholat tarawih, pastikan menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangan. Hal ini merupakan salah satu adab dalam berdoa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.

Tip 4: Membaca dengan Suara Jelas dan Fasih

Baca doa sholat tarawih dengan suara yang jelas dan fasih. Pastikan setiap kata diucapkan dengan benar dan tidak terbata-bata. Dengan demikian, doa yang dipanjatkan akan lebih mudah dipahami dan dikabulkan.

Tip 5: Membaca Doa yang Dianjurkan

Terdapat beberapa doa yang dianjurkan untuk dibaca setelah sholat tarawih, seperti doa yang terdapat dalam hadits riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Membaca doa-doa tersebut dapat menambah keberkahan dan pahala.

Tip 6: Berdoa dengan Sungguh-sungguh

Panjatkan doa sholat tarawih dengan sungguh-sungguh dan yakin bahwa Allah SWT akan mengabulkan doa tersebut. Jauhkan pikiran negatif dan percayalah pada kuasa Allah SWT.

Tip 7: Berdoa Secara Berjamaah

Jika memungkinkan, membaca doa sholat tarawih secara berjamaah lebih dianjurkan. Doa yang dipanjatkan secara bersama-sama dipercaya lebih mudah dikabulkan oleh Allah SWT.

Tip 8: Memperhatikan Waktu dan Tempat

Waktu terbaik untuk membaca doa sholat tarawih adalah setelah sholat tarawih selesai dikerjakan. Sementara itu, tempat yang paling utama untuk membaca doa sholat tarawih adalah di masjid.

Dengan memperhatikan tips-tips di atas, diharapkan doa sholat tarawih yang kita panjatkan dapat lebih bermakna, khusyuk, dan diterima oleh Allah SWT. Semoga ibadah sholat tarawih kita menjadi lebih sempurna dan bernilai di sisi-Nya.

Pembahasan tentang doa sholat tarawih dan tips-tips pelaksanaannya akan dilanjutkan pada bagian berikutnya. Di sana, kita akan mengulas lebih dalam tentang keutamaan, doa-doa yang dianjurkan, dan hikmah di balik doa sholat tarawih.

Kesimpulan

Doa sholat tarawih merupakan bagian penting dari ibadah sholat tarawih. Doa ini memiliki banyak manfaat, salah satunya adalah untuk memohon ampunan dosa. Doa sholat tarawih juga memiliki beberapa adab yang perlu diperhatikan, seperti khusyuk, tawadhu, ikhlas, dan tenang. Selain itu, terdapat beberapa tips yang dapat dilakukan agar doa sholat tarawih dapat dilaksanakan dengan baik dan benar.

Dengan memahami dan mengamalkan doa sholat tarawih dengan baik, diharapkan ibadah sholat tarawih kita menjadi lebih sempurna dan bernilai di sisi Allah SWT. Marilah kita senantiasa memanjatkan doa setelah sholat tarawih dan memohon kepada Allah SWT agar diberikan segala kebaikan di dunia dan di akhirat.Artikel Terkait

Bagikan:

Nur Jannah

Halo, Perkenalkan nama saya Nur. Saya adalah salah satu penulis profesional yang suka berbagi ilmu. Dengan Artikel, saya bisa berbagi dengan teman - teman. Semoga semua artikel yang telah saya buat bisa bermanfaat. Pastikan Follow iainpurwokerto.ac.id ya.. Terimakasih..

Tags

Artikel Terbaru