Cara Membaca Doa Zakat Fitrah untuk Orang Lain dengan Benar

Nur Jannah


Cara Membaca Doa Zakat Fitrah untuk Orang Lain dengan Benar

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang mampu pada bulan Ramadan. Zakat fitrah dapat diberikan kepada orang lain yang membutuhkan, seperti fakir miskin dan anak yatim. Doa untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk orang lain adalah:

( ) .

“Aku berniat mengeluarkan zakat fitrah untuk (nama orang tersebut) fardhu karena Allah Ta’ala.”

Zakat fitrah sangat penting untuk dilakukan karena memiliki banyak manfaat, di antaranya adalah:

 • Membersihkan harta dan diri dari dosa
 • Menolong orang-orang yang membutuhkan
 • Mempererat tali silaturahmi antar sesama muslim

Secara historis, zakat fitrah telah diwajibkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Pada awalnya, zakat fitrah berupa makanan pokok, seperti kurma dan gandum. Namun, seiring perkembangan zaman, zakat fitrah dapat dibayarkan dalam bentuk uang yang setara dengan harga makanan pokok.

Pada artikel ini, kita akan membahas lebih lanjut tentang doa zakat fitrah untuk orang lain, tata cara pembayarannya, dan hikmah di balik pensyariatannya.

Doa Zakat Fitrah untuk Orang Lain

Doa zakat fitrah untuk orang lain memiliki beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan. Beberapa aspek tersebut meliputi:

 • Niat
 • Penerima
 • Waktu
 • Jumlah
 • Cara pembayaran
 • Keutamaan
 • Hikmah
 • Adab

Niat merupakan aspek utama dalam beribadah, termasuk dalam mengeluarkan zakat. Niat yang ikhlas dan sesuai dengan syariat akan menjadikan ibadah zakat lebih bernilai di sisi Allah SWT. Penerima zakat juga perlu diperhatikan, karena zakat hanya boleh diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, seperti fakir miskin, anak yatim, dan orang yang sedang dalam perjalanan.

Waktu pembayaran zakat fitrah juga perlu diperhatikan. Zakat fitrah wajib dikeluarkan pada bulan Ramadan, mulai dari awal Ramadan hingga sebelum shalat Idulfitri. Jumlah zakat fitrah yang dikeluarkan adalah sebesar 1 sha’ atau sekitar 2,5 kg makanan pokok. Cara pembayaran zakat fitrah dapat dilakukan secara langsung kepada penerima atau melalui lembaga amil zakat.

Mengerjakan zakat fitrah memiliki banyak keutamaan, di antaranya adalah membersihkan harta dan diri dari dosa, menolong orang-orang yang membutuhkan, dan mempererat tali silaturahmi antar sesama muslim. Hikmah disyariatkannya zakat fitrah adalah untuk meningkatkan kepedulian sosial dan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT.

Dalam mengeluarkan zakat fitrah untuk orang lain, terdapat beberapa adab yang perlu diperhatikan, seperti mengucapkan doa zakat fitrah dengan benar, bersikap ramah dan sopan kepada penerima, dan tidak menyakiti perasaan penerima. Dengan memperhatikan berbagai aspek tersebut, diharapkan ibadah zakat fitrah yang kita tunaikan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan syariat Islam.

Niat

Niat merupakan aspek yang sangat penting dalam beribadah, termasuk dalam mengeluarkan zakat fitrah. Niat yang ikhlas dan sesuai dengan syariat akan menjadikan ibadah zakat lebih bernilai di sisi Allah SWT. Niat dalam mengeluarkan zakat fitrah untuk orang lain memiliki beberapa komponen, antara lain:

 • Jenis zakat
  Niat harus sesuai dengan jenis zakat yang dikeluarkan, dalam hal ini adalah zakat fitrah.
 • Penerima zakat
  Niat harus ditujukan kepada orang tertentu yang akan menerima zakat fitrah.
 • Jumlah zakat
  Niat harus menyebutkan jumlah zakat yang akan dikeluarkan, baik dalam bentuk makanan pokok atau uang.
 • Cara pembayaran
  Niat harus menyebutkan cara pembayaran zakat, apakah akan dibayarkan secara langsung atau melalui lembaga amil zakat.

Niat dalam mengeluarkan zakat fitrah untuk orang lain sangat penting karena akan menentukan keabsahan dan nilai ibadah zakat tersebut. Niat yang ikhlas dan sesuai dengan syariat akan menjadikan zakat fitrah lebih berkah dan bermanfaat bagi penerima.

Penerima

Penerima merupakan aspek penting dalam doa zakat fitrah untuk orang lain. Zakat fitrah wajib diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, yaitu:

 • Fakir

  Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

 • Miskin

  Miskin adalah orang yang memiliki harta tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

 • Amil

  Amil adalah orang yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.

 • Mualaf

  Mualaf adalah orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk memperkuat keimanannya.

Selain keempat golongan tersebut, zakat fitrah juga dapat diberikan kepada:

 • Riqab

  Riqab adalah budak yang ingin memerdekakan dirinya.

 • Gharimin

  Gharimin adalah orang yang berutang dan tidak mampu membayar utangnya.

 • Fisabilillah

  Fisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah, seperti mujahidin.

 • Ibnu Sabil

  Ibnu sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan dan kehabisan bekal.

Dengan memberikan zakat fitrah kepada orang yang berhak menerimanya, kita telah menjalankan perintah Allah SWT dan membantu meringankan beban mereka yang membutuhkan.

Waktu

Waktu merupakan salah satu aspek penting dalam doa zakat fitrah untuk orang lain. Waktu pembayaran zakat fitrah memiliki pengaruh yang besar terhadap keabsahan dan nilai ibadah zakat tersebut. Zakat fitrah wajib dikeluarkan pada bulan Ramadan, mulai dari awal Ramadan hingga sebelum shalat Idulfitri. Jika zakat fitrah dikeluarkan sebelum atau sesudah waktu yang ditentukan, maka zakat tersebut tidak dianggap sah.

Waktu pembayaran zakat fitrah yang telah ditentukan memiliki hikmah yang besar. Pertama, waktu tersebut memberikan kesempatan bagi umat Islam untuk mempersiapkan diri dalam mengeluarkan zakat. Kedua, waktu tersebut bertepatan dengan bulan Ramadan, bulan penuh berkah di mana pahala ibadah dilipatgandakan. Sehingga, mengeluarkan zakat fitrah pada bulan Ramadan akan memberikan pahala yang lebih besar.

Selain itu, waktu pembayaran zakat fitrah juga memiliki dampak sosial yang positif. Dengan mengeluarkan zakat fitrah pada waktu yang telah ditentukan, maka zakat tersebut dapat segera disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Hal ini akan membantu meringankan beban mereka dan meningkatkan kesejahteraan sosial di masyarakat.

Kesimpulannya, waktu merupakan komponen penting dalam doa zakat fitrah untuk orang lain. Waktu pembayaran zakat fitrah yang telah ditentukan memiliki hikmah yang besar, baik dari sisi ibadah maupun sosial. Oleh karena itu, umat Islam harus memperhatikan waktu pembayaran zakat fitrah agar ibadah zakat yang dilakukan menjadi sah dan bermanfaat bagi penerima.

Jumlah

Jumlah merupakan salah satu komponen penting dalam doa zakat fitrah untuk orang lain. Jumlah zakat fitrah yang dikeluarkan akan mempengaruhi keabsahan dan nilai ibadah zakat tersebut. Jumlah zakat fitrah yang wajib dikeluarkan adalah sebesar 1 sha’ atau sekitar 2,5 kg makanan pokok. Makanan pokok yang digunakan sebagai acuan adalah makanan pokok yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat setempat, seperti beras, gandum, atau kurma.

Jumlah zakat fitrah yang dikeluarkan harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Jika zakat fitrah yang dikeluarkan kurang dari jumlah yang ditentukan, maka zakat tersebut tidak dianggap sah. Sebaliknya, jika zakat fitrah yang dikeluarkan lebih dari jumlah yang ditentukan, maka kelebihan tersebut dianggap sebagai sedekah sunnah.

Dalam praktiknya, jumlah zakat fitrah yang dikeluarkan dapat disesuaikan dengan kemampuan ekonomi pemberi zakat. Bagi masyarakat yang mampu, dianjurkan untuk mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang yang setara dengan harga 2,5 kg makanan pokok. Hal ini bertujuan untuk memudahkan penyaluran zakat fitrah dan memastikan bahwa penerima zakat menerima manfaat yang maksimal.

Dengan memperhatikan jumlah zakat fitrah yang dikeluarkan, umat Islam dapat menjalankan ibadah zakat dengan baik dan sesuai dengan syariat Islam. Jumlah zakat fitrah yang sesuai akan memastikan bahwa zakat tersebut sah dan bermanfaat bagi penerima. Selain itu, jumlah zakat fitrah yang sesuai juga akan membantu meningkatkan kesejahteraan sosial di masyarakat.

Cara pembayaran

Cara pembayaran merupakan salah satu komponen penting dalam doa zakat fitrah untuk orang lain. Cara pembayaran yang dipilih akan mempengaruhi keabsahan dan nilai ibadah zakat tersebut. Dalam praktiknya, terdapat dua cara pembayaran zakat fitrah, yaitu:

1. Pembayaran langsung
Pembayaran langsung dilakukan dengan menyerahkan zakat fitrah secara langsung kepada penerima zakat. Cara pembayaran ini merupakan cara yang paling dianjurkan karena dapat memastikan bahwa zakat tersebut sampai langsung kepada orang yang berhak menerimanya.

2. Pembayaran melalui lembaga amil zakat
Pembayaran melalui lembaga amil zakat dilakukan dengan menyerahkan zakat fitrah kepada lembaga amil zakat yang telah ditunjuk oleh pemerintah atau masyarakat. Lembaga amil zakat akan bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat fitrah kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Kedua cara pembayaran zakat fitrah tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pembayaran langsung lebih dianjurkan karena dapat memastikan bahwa zakat tersebut sampai langsung kepada orang yang berhak menerimanya. Namun, cara pembayaran ini memerlukan waktu dan effort yang lebih besar. Sementara itu, pembayaran melalui lembaga amil zakat lebih mudah dan praktis, namun terdapat kemungkinan bahwa zakat tersebut tidak sampai langsung kepada orang yang berhak menerimanya.

Dalam memilih cara pembayaran zakat fitrah, umat Islam harus mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan masing-masing cara pembayaran. Yang terpenting, zakat fitrah harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan agar ibadah zakat tersebut sah dan bermanfaat bagi penerima.

Keutamaan

Keutamaan merupakan aspek penting dalam doa zakat fitrah untuk orang lain. Keutamaan tersebut dapat dilihat dari berbagai sisi, di antaranya:

 • Membersihkan Diri dari Dosa

  Zakat fitrah dapat membersihkan diri dari dosa-dosa kecil yang telah dilakukan selama setahun. Dengan mengeluarkan zakat fitrah, umat Islam dapat kembali fitrah dan suci.

 • Menolong Orang Lain

  Zakat fitrah merupakan ibadah sosial yang sangat penting. Dengan mengeluarkan zakat fitrah, umat Islam dapat membantu orang-orang yang membutuhkan, seperti fakir miskin dan anak yatim.

 • Mempererat Silaturahmi

  Zakat fitrah dapat mempererat silaturahmi antar sesama umat Islam. Dengan memberikan zakat fitrah kepada orang lain, umat Islam dapat menjalin hubungan baik dan saling mendoakan.

 • Mendapatkan Pahala Berlipat

  Zakat fitrah merupakan ibadah yang sangat dicintai oleh Allah SWT. Dengan mengeluarkan zakat fitrah, umat Islam dapat memperoleh pahala berlipat ganda dari Allah SWT.

Dengan memperhatikan keutamaan-keutamaan tersebut, umat Islam hendaknya bersemangat dalam mengeluarkan zakat fitrah untuk orang lain. Zakat fitrah bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi juga merupakan ibadah yang memiliki banyak manfaat dan keutamaan.

Hikmah

Hikmah merupakan salah satu aspek penting dalam doa zakat fitrah untuk orang lain. Hikmah adalah kebijaksanaan atau pelajaran berharga yang dapat diambil dari suatu peristiwa atau pengalaman. Dalam konteks zakat fitrah, hikmah sangat erat kaitannya dengan tujuan dan manfaat dari ibadah ini.

Hikmah dari doa zakat fitrah untuk orang lain dapat dilihat dari beberapa hal. Pertama, zakat fitrah dapat membersihkan diri dari dosa-dosa kecil yang telah dilakukan selama setahun. Dengan mengeluarkan zakat fitrah, umat Islam dapat kembali fitrah dan suci. Kedua, zakat fitrah dapat membantu orang-orang yang membutuhkan, seperti fakir miskin dan anak yatim. Dengan demikian, zakat fitrah dapat mempererat tali silaturahmi antar sesama umat Islam dan menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera.

Selain itu, hikmah dari doa zakat fitrah untuk orang lain juga dapat dilihat dari sisi spiritual. Zakat fitrah mengajarkan umat Islam untuk bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT. Dengan mengeluarkan zakat fitrah, umat Islam dapat menunjukkan rasa syukur atas segala rezeki yang telah diterimanya. Selain itu, zakat fitrah juga mengajarkan umat Islam untuk peduli terhadap sesama dan saling membantu.

Dalam praktiknya, hikmah dari doa zakat fitrah untuk orang lain dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk. Misalnya, dengan memberikan zakat fitrah kepada orang yang membutuhkan, umat Islam dapat membantu meringankan beban mereka dan memberikan mereka kesempatan untuk hidup lebih baik. Selain itu, dengan mendoakan orang lain ketika mengeluarkan zakat fitrah, umat Islam dapat mempererat tali silaturahmi dan saling mendoakan.

Adab

Adab merupakan aspek penting dalam doa zakat fitrah untuk orang lain. Adab adalah tata krama atau perilaku yang baik dalam beribadah. Dalam konteks zakat fitrah, adab sangat penting untuk diperhatikan karena akan mempengaruhi nilai dan keberkahan ibadah tersebut.

Salah satu adab yang harus diperhatikan dalam doa zakat fitrah untuk orang lain adalah mengucapkan doa dengan benar dan khusyuk. Doa zakat fitrah memiliki bacaan tertentu yang disunnahkan untuk dibaca ketika mengeluarkan zakat. Dengan membaca doa dengan benar dan khusyuk, diharapkan zakat fitrah yang dikeluarkan akan lebih bernilai di sisi Allah SWT.

Selain itu, adab lainnya yang harus diperhatikan adalah bersikap ramah dan sopan kepada penerima zakat. Zakat fitrah wajib diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, seperti fakir miskin dan anak yatim. Ketika memberikan zakat fitrah, umat Islam harus bersikap ramah dan sopan kepada penerima zakat. Hal ini menunjukkan bahwa zakat fitrah yang dikeluarkan bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi juga bentuk kepedulian dan kasih sayang kepada sesama.

Dengan memperhatikan adab dalam doa zakat fitrah untuk orang lain, diharapkan ibadah zakat fitrah yang dilakukan akan lebih sempurna dan bernilai di sisi Allah SWT. Adab yang baik akan membuat zakat fitrah lebih berkah dan bermanfaat bagi penerima.

Tanya Jawab Zakat Fitrah untuk Orang Lain

Halaman ini menyajikan tanya jawab seputar doa zakat fitrah untuk orang lain. Tanya jawab ini disusun untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan umum yang mungkin timbul di benak Anda terkait dengan doa zakat fitrah untuk orang lain.

Pertanyaan 1: Apa saja niat yang harus dipenuhi dalam doa zakat fitrah untuk orang lain?

Niat dalam doa zakat fitrah untuk orang lain meliputi jenis zakat, penerima zakat, jumlah zakat, cara pembayaran zakat, dan keikhlasan dalam beribadah.

Pertanyaan 2: Siapakah yang berhak menerima zakat fitrah dari kita?

Zakat fitrah wajib diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil.

Pertanyaan 3: Kapan waktu yang tepat untuk menunaikan zakat fitrah?

Waktu pembayaran zakat fitrah adalah mulai dari awal bulan Ramadan hingga sebelum shalat Idulfitri.

Pertanyaan 4: Bagaimana cara menghitung jumlah zakat fitrah yang harus dikeluarkan?

Jumlah zakat fitrah yang wajib dikeluarkan adalah sebesar 1 sha’ atau sekitar 2,5 kg makanan pokok yang biasa dikonsumsi masyarakat setempat.

Pertanyaan 5: Apakah boleh menunaikan zakat fitrah melalui lembaga amil zakat?

Ya, diperbolehkan menunaikan zakat fitrah melalui lembaga amil zakat yang telah ditunjuk oleh pemerintah atau masyarakat.

Pertanyaan 6: Apa saja hikmah dari menunaikan zakat fitrah untuk orang lain?

Hikmah dari menunaikan zakat fitrah untuk orang lain adalah membersihkan diri dari dosa, membantu orang lain yang membutuhkan, mempererat tali silaturahmi, dan mendapatkan pahala dari Allah SWT.

Demikianlah tanya jawab seputar doa zakat fitrah untuk orang lain. Semoga tanya jawab ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada Anda tentang ibadah zakat fitrah. Pada bagian selanjutnya, kita akan membahas lebih lanjut tentang tata cara menunaikan zakat fitrah untuk orang lain.

Tips Doa Zakat Fitrah untuk Orang Lain

Doa zakat fitrah untuk orang lain memiliki beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan agar ibadah zakat fitrah yang dilakukan menjadi sah dan bermanfaat. Berikut adalah beberapa tips yang dapat Anda lakukan:

1. Pastikan niat yang benar
Niatkan dengan jelas bahwa zakat fitrah yang dikeluarkan adalah untuk orang lain, serta sebutkan nama orang tersebut jika memungkinkan.

2. Pilih penerima zakat yang tepat
Zakat fitrah wajib diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, seperti fakir miskin, anak yatim, dan orang yang sedang dalam perjalanan.

3. Perhatikan waktu pembayaran
Zakat fitrah wajib dikeluarkan mulai dari awal bulan Ramadan hingga sebelum shalat Idulfitri. Sebaiknya tunaikan zakat fitrah di awal waktu agar lebih berkah.

4. Hitung jumlah zakat fitrah dengan benar
Jumlah zakat fitrah yang wajib dikeluarkan adalah sebesar 1 sha’ atau sekitar 2,5 kg makanan pokok. Anda dapat menggunakan beras sebagai patokan.

5. Tunaikan zakat fitrah dengan cara yang benar
Zakat fitrah dapat ditunaikan secara langsung kepada penerima atau melalui lembaga amil zakat. Pastikan zakat fitrah sampai kepada orang yang berhak menerimanya.

6. Ucapkan doa zakat fitrah dengan benar
Terdapat doa khusus yang disunnahkan untuk dibaca ketika mengeluarkan zakat fitrah. Bacalah doa tersebut dengan khusyuk agar zakat fitrah lebih bernilai.

7. Bersikap ramah dan sopan kepada penerima zakat
Ketika memberikan zakat fitrah, bersikaplah ramah dan sopan kepada penerima zakat. Hal ini menunjukkan bahwa zakat fitrah yang dikeluarkan bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi juga bentuk kepedulian dan kasih sayang kepada sesama.

8. Perhatikan adab dalam berdoa
Adab dalam berdoa sangat penting, termasuk ketika membaca doa zakat fitrah untuk orang lain. Berdoalah dengan khusyuk dan penuh harap agar zakat fitrah yang dikeluarkan bermanfaat bagi penerima dan diterima oleh Allah SWT.

Dengan memperhatikan tips-tips di atas, doa zakat fitrah untuk orang lain yang Anda lakukan akan lebih sempurna dan bernilai di sisi Allah SWT. Zakat fitrah yang dikeluarkan tidak hanya membersihkan diri dari dosa, tetapi juga membantu orang lain yang membutuhkan dan mempererat tali silaturahmi antar sesama muslim.

Tips-tips ini juga akan menjadi bekal penting dalam pembahasan kita selanjutnya, yaitu hikmah dan keutamaan doa zakat fitrah untuk orang lain. Dengan memahami hikmah dan keutamaannya, kita akan semakin termotivasi untuk menunaikan zakat fitrah dengan sebaik-baiknya.

Kesimpulan

Doa zakat fitrah untuk orang lain merupakan bagian penting dalam ibadah zakat fitrah. Doa ini memiliki beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan, seperti niat, penerima, waktu, jumlah, dan cara pembayaran. Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, diharapkan zakat fitrah yang dikeluarkan dapat lebih bernilai dan bermanfaat.

Beberapa poin utama yang dibahas dalam artikel ini antara lain:

 • Doa zakat fitrah untuk orang lain memiliki keutamaan yang besar, seperti membersihkan diri dari dosa, membantu orang lain, dan mempererat silaturahmi.
 • Hikmah dari doa zakat fitrah untuk orang lain adalah untuk meningkatkan kepedulian sosial dan rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah SWT.
 • Dalam mengeluarkan zakat fitrah untuk orang lain, terdapat beberapa adab yang perlu diperhatikan, seperti mengucapkan doa dengan benar, bersikap ramah dan sopan kepada penerima, dan tidak menyakiti perasaan penerima.

Dengan memahami doa zakat fitrah untuk orang lain, kita dapat menjalankan ibadah zakat fitrah dengan lebih baik dan sesuai dengan syariat Islam. Zakat fitrah yang dikeluarkan tidak hanya akan memberikan manfaat bagi penerima, tetapi juga akan menjadi pembersih dosa bagi kita sendiri.Artikel Terkait

Bagikan:

Nur Jannah

Halo, Perkenalkan nama saya Nur. Saya adalah salah satu penulis profesional yang suka berbagi ilmu. Dengan Artikel, saya bisa berbagi dengan teman - teman. Semoga semua artikel yang telah saya buat bisa bermanfaat. Pastikan Follow iainpurwokerto.ac.id ya.. Terimakasih..

Tags

Artikel Terbaru