Panduan Niat Zakat Fitrah: Yuk, Pahami dan Tunaikan!

Nur Jannah


Panduan Niat Zakat Fitrah: Yuk, Pahami dan Tunaikan!

Niat zakat fitrah adalah salah satu niat yang diucapkan saat mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu untuk mengeluarkan zakat pada bulan Ramadan. Contoh niat zakat fitrah: “Saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri/keluargaku karena Allah Ta’ala.”

Niat zakat fitrah sangat penting karena merupakan syarat sahnya zakat. Manfaatnya antara lain membersihkan harta, mendapat pahala, dan membantu sesama. Dalam sejarah Islam, niat zakat fitrah telah mengalami perkembangan, yaitu dari tidak disyariatkan pada masa Rasulullah SAW menjadi disyariatkan pada masa Khalifah Abu Bakar.

Dalam artikel ini, kita akan membahas lebih lanjut tentang niat zakat fitrah, cara mengucapkannya, dan ketentuan-ketentuan terkait zakat fitrah.

niat zakat fitrah

Aspek-aspek penting niat zakat fitrah meliputi:

 • Jenis/Macam
 • Waktu
 • Tempat
 • Rukun
 • Syarat
 • Tata Cara
 • Lafal
 • Hikmah

Jenis niat zakat fitrah ada dua, yaitu niat zakat fitrah untuk diri sendiri dan niat zakat fitrah untuk orang lain. Waktu niat zakat fitrah adalah setelah matahari terbenam pada malam hari raya Idul Fitri. Tempat niat zakat fitrah tidak ditentukan, bisa dilakukan di mana saja. Rukun niat zakat fitrah ada dua, yaitu adanya keinginan untuk berzakat dan menyebut nama Allah Ta’ala. Syarat niat zakat fitrah sama dengan syarat wajib zakat fitrah. Tata cara niat zakat fitrah adalah dengan mengucapkan lafal niat yang telah ditentukan. Lafadz niat zakat fitrah ada yang panjang dan ada yang pendek. Hikmah niat zakat fitrah antara lain untuk membersihkan harta, mendapat pahala, dan membantu sesama.

Jenis/Macam

Jenis/macam niat zakat fitrah memengaruhi siapa yang menjadi penerima zakat. Ada dua jenis niat zakat fitrah, yaitu:

 1. Niat zakat fitrah untuk diri sendiri
 2. Niat zakat fitrah untuk orang lain

Jika seseorang berniat mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya sendiri, maka zakat tersebut akan diberikan kepada dirinya sendiri. Sedangkan jika seseorang berniat mengeluarkan zakat fitrah untuk orang lain, maka zakat tersebut akan diberikan kepada orang lain yang berhak menerimanya, seperti fakir miskin, anak yatim, dan orang yang sedang dalam perjalanan.

Jenis/macam niat zakat fitrah sangat penting karena menentukan siapa yang akan menerima zakat. Oleh karena itu, penting bagi setiap muslim yang akan mengeluarkan zakat fitrah untuk menentukan terlebih dahulu kepada siapa zakat tersebut akan diberikan.

Waktu

Waktu merupakan salah satu aspek penting dalam niat zakat fitrah. Waktu niat zakat fitrah adalah setelah matahari terbenam pada malam hari raya Idul Fitri. Hal ini didasarkan pada hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang artinya: “Barang siapa yang menunaikan zakat fitrah sebelum shalat Id, maka zakatnya diterima. Barang siapa yang menunaikan zakat fitrah setelah shalat Id, maka zakatnya dianggap sebagai sedekah biasa.”

Dari hadits tersebut dapat dipahami bahwa waktu niat zakat fitrah sangat penting. Jika seseorang berniat mengeluarkan zakat fitrah sebelum shalat Id, maka zakatnya akan diterima sebagai zakat fitrah. Namun, jika seseorang berniat mengeluarkan zakat fitrah setelah shalat Id, maka zakatnya akan dianggap sebagai sedekah biasa. Hal ini menunjukkan bahwa waktu niat zakat fitrah sangat menentukan sah atau tidaknya zakat fitrah yang dikeluarkan.

Dalam praktiknya, banyak umat Islam yang menunaikan zakat fitrah pada pagi hari sebelum shalat Id. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa zakat fitrah mereka diterima sebagai zakat fitrah. Namun, tidak masalah juga jika seseorang menunaikan zakat fitrah setelah shalat Id, asalkan masih pada hari raya Idul Fitri. Yang terpenting adalah niat zakat fitrah harus diucapkan sebelum zakat fitrah dikeluarkan.

Tempat

Tempat merupakan salah satu aspek penting dalam niat zakat fitrah karena menentukan sah atau tidaknya zakat fitrah yang dikeluarkan. Berdasarkan pendapat jumhur ulama, tempat niat zakat fitrah tidak ditentukan, bisa dilakukan di mana saja. Namun, ada juga pendapat yang mengatakan bahwa tempat niat zakat fitrah harus dilakukan di masjid atau tempat umum lainnya. Pendapat ini didasarkan pada hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang artinya: “Barang siapa yang shalat Idul Fitri di tanah lapang (masjid), maka hendaklah ia bertakbir ketika berangkat (ke masjid) dan ketika pulang.”

Dalam praktiknya, banyak umat Islam yang menunaikan zakat fitrah di masjid atau tempat umum lainnya. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pengumpulan dan pendistribusian zakat fitrah. Selain itu, menunaikan zakat fitrah di masjid juga dapat mempererat ukhuwah Islamiyah antar sesama muslim. Namun, perlu diingat bahwa tempat niat zakat fitrah tidak menjadi syarat sahnya zakat fitrah. Yang terpenting adalah niat zakat fitrah diucapkan sebelum zakat fitrah dikeluarkan.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tempat niat zakat fitrah tidak menjadi syarat sahnya zakat fitrah. Namun, menunaikan zakat fitrah di masjid atau tempat umum lainnya dapat mempermudah pengumpulan dan pendistribusian zakat fitrah, serta mempererat ukhuwah Islamiyah antar sesama muslim.

Rukun

Rukun niat zakat fitrah adalah adanya keinginan untuk berzakat dan menyebut nama Allah Ta’ala. Keinginan untuk berzakat merupakan unsur yang paling penting dalam niat zakat fitrah. Tanpa keinginan untuk berzakat, maka niat zakat fitrah tidak akan sah. Sedangkan menyebut nama Allah Ta’ala merupakan syarat sahnya semua ibadah, termasuk zakat fitrah. Jika seseorang tidak menyebut nama Allah Ta’ala dalam niatnya, maka zakat fitrahnya tidak akan sah.

Rukun niat zakat fitrah sangat penting karena menentukan sah atau tidaknya zakat fitrah yang dikeluarkan. Jika salah satu rukun niat zakat fitrah tidak terpenuhi, maka zakat fitrah yang dikeluarkan tidak akan sah. Oleh karena itu, penting bagi setiap muslim yang akan mengeluarkan zakat fitrah untuk memahami dan memenuhi rukun niat zakat fitrah.

Dalam praktiknya, rukun niat zakat fitrah dapat diwujudkan dalam bentuk lafal niat zakat fitrah. Lafadz niat zakat fitrah ada yang panjang dan ada yang pendek. Berikut ini adalah contoh lafal niat zakat fitrah yang pendek: “Saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri karena Allah Ta’ala.”

Dengan memahami rukun niat zakat fitrah dan mengucapkan lafal niat zakat fitrah yang benar, setiap muslim dapat mengeluarkan zakat fitrah yang sah dan diterima oleh Allah Ta’ala.

Syarat

Syarat merupakan salah satu aspek penting dalam niat zakat fitrah yang menentukan sah atau tidaknya zakat fitrah yang dikeluarkan. Jika salah satu syarat niat zakat fitrah tidak terpenuhi, maka zakat fitrah yang dikeluarkan tidak akan sah. Oleh karena itu, penting bagi setiap muslim yang akan mengeluarkan zakat fitrah untuk memahami dan memenuhi syarat niat zakat fitrah.

 • Islam
  Syarat pertama niat zakat fitrah adalah Islam. Artinya, hanya orang Islam yang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Orang non-Islam tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah.
 • Baligh
  Syarat kedua niat zakat fitrah adalah baligh. Artinya, hanya orang yang sudah baligh yang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Orang yang belum baligh tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah.
 • Berakal
  Syarat ketiga niat zakat fitrah adalah berakal. Artinya, hanya orang yang berakal yang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Orang yang tidak berakal, seperti orang gila, tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah.
 • Mampu
  Syarat keempat niat zakat fitrah adalah mampu. Artinya, hanya orang yang mampu yang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Orang yang tidak mampu tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah.

Keempat syarat di atas harus dipenuhi agar niat zakat fitrah menjadi sah. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka niat zakat fitrah tidak sah dan zakat fitrah yang dikeluarkan tidak diterima oleh Allah SWT.

Tata Cara

Tata cara merupakan salah satu aspek penting dalam niat zakat fitrah yang mengatur bagaimana niat zakat fitrah diucapkan dan dilaksanakan. Tata cara niat zakat fitrah yang benar akan memastikan bahwa zakat fitrah yang dikeluarkan sah dan diterima oleh Allah SWT.

 • Lafal Niat
  Lafal niat zakat fitrah adalah ucapan yang diucapkan ketika seseorang berniat mengeluarkan zakat fitrah. Lafadz niat zakat fitrah ada yang panjang dan ada yang pendek. Berikut ini adalah contoh lafal niat zakat fitrah yang pendek: “Saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri karena Allah Ta’ala.”
 • Waktu Niat
  Waktu niat zakat fitrah adalah setelah matahari terbenam pada malam hari raya Idul Fitri. Niat zakat fitrah dapat diucapkan kapan saja setelah waktu tersebut, namun disunnahkan untuk diucapkan sebelum shalat Idul Fitri.
 • Tempat Niat
  Tempat niat zakat fitrah tidak ditentukan, dapat dilakukan di mana saja. Namun, disunnahkan untuk mengucapkan niat zakat fitrah di masjid atau tempat umum lainnya.
 • Rukun Niat
  Rukun niat zakat fitrah ada dua, yaitu adanya keinginan untuk berzakat dan menyebut nama Allah Ta’ala. Keinginan untuk berzakat merupakan unsur yang paling penting dalam niat zakat fitrah. Sedangkan menyebut nama Allah Ta’ala merupakan syarat sahnya semua ibadah, termasuk zakat fitrah.

Dengan memahami dan melaksanakan tata cara niat zakat fitrah yang benar, setiap muslim dapat mengeluarkan zakat fitrah yang sah dan diterima oleh Allah SWT. Tata cara niat zakat fitrah yang benar akan memastikan bahwa zakat fitrah yang dikeluarkan memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan, sehingga bernilai ibadah dan mendatangkan pahala.

Lafal

Lafal merupakan salah satu aspek penting dalam niat zakat fitrah. Lafadz niat zakat fitrah adalah ucapan yang diucapkan ketika seseorang berniat mengeluarkan zakat fitrah. Lafadz niat zakat fitrah ada yang panjang dan ada yang pendek. Berikut ini adalah contoh lafal niat zakat fitrah yang pendek: “Saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri karena Allah Ta’ala.”

Lafal niat zakat fitrah sangat penting karena merupakan syarat sahnya zakat fitrah. Jika seseorang tidak mengucapkan lafal niat zakat fitrah, maka zakat fitrahnya tidak akan sah. Selain itu, lafal niat zakat fitrah juga berfungsi untuk menentukan jenis zakat fitrah yang dikeluarkan. Misalnya, jika seseorang mengucapkan lafal niat zakat fitrah untuk diri sendiri, maka zakat fitrah yang dikeluarkannya adalah zakat fitrah untuk diri sendiri. Sedangkan jika seseorang mengucapkan lafal niat zakat fitrah untuk orang lain, maka zakat fitrah yang dikeluarkannya adalah zakat fitrah untuk orang lain.

Dalam praktiknya, lafal niat zakat fitrah dapat diucapkan kapan saja setelah matahari terbenam pada malam hari raya Idul Fitri. Lafadz niat zakat fitrah dapat diucapkan dalam hati atau diucapkan secara jelas. Namun, disunnahkan untuk mengucapkan lafal niat zakat fitrah secara jelas agar lebih afdhal.

Hikmah

Hikmah adalah kebijaksanaan atau pelajaran berharga yang dapat diambil dari suatu peristiwa atau pengalaman. Dalam konteks niat zakat fitrah, hikmah memiliki peran yang sangat penting. Hikmah dari niat zakat fitrah dapat dimaknai sebagai kesadaran dan pemahaman mendalam tentang tujuan dan manfaat dari ibadah zakat fitrah, sehingga mendorong seseorang untuk melakukannya dengan ikhlas dan penuh kesadaran.

Niat zakat fitrah yang disertai dengan hikmah akan memicu perasaan syukur dan kepedulian sosial dalam diri seseorang. Dengan memahami hikmah di balik zakat fitrah, seseorang akan menyadari bahwa ibadah ini bukan hanya sekadar kewajiban, tetapi juga merupakan sarana untuk membersihkan diri dari dosa-dosa kecil, meningkatkan ketakwaan, dan membantu sesama yang membutuhkan. Hikmah ini akan menguatkan niat seseorang untuk mengeluarkan zakat fitrah dengan tepat waktu, jumlah yang sesuai, dan dengan cara yang benar.

Dalam praktiknya, hikmah dari niat zakat fitrah dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk. Misalnya, seseorang yang memiliki harta lebih dari nisab dan mampu mengeluarkan zakat fitrah, tetapi ia enggan melakukannya karena merasa hartanya tidak seberapa. Namun, setelah merenungkan hikmah dari zakat fitrah, ia tersadar bahwa ibadah ini bukan dinilai dari besar kecilnya harta, melainkan dari keikhlasan dan kesadaran dalam beribadah. Dengan demikian, ia pun bertekad untuk mengeluarkan zakat fitrah meskipun jumlahnya sedikit.

Pertanyaan Umum tentang Niat Zakat Fitrah

Pertanyaan umum (FAQ) ini akan membahas berbagai pertanyaan umum mengenai niat zakat fitrah, termasuk pengertian, syarat, waktu, dan tata cara pelaksanaannya. FAQ ini bertujuan untuk membantu Anda memahami lebih dalam tentang niat zakat fitrah dan cara melaksanakannya dengan benar sesuai syariat Islam.

Pertanyaan 1: Apa itu niat zakat fitrah?

Niat zakat fitrah adalah keinginan yang diucapkan dalam hati untuk mengeluarkan zakat fitrah karena Allah SWT.

Pertanyaan 2: Kapan waktu niat zakat fitrah?

Waktu niat zakat fitrah adalah setelah matahari terbenam pada malam hari raya Idul Fitri.

Pertanyaan 3: Apakah ada syarat khusus untuk niat zakat fitrah?

Syarat niat zakat fitrah antara lain beragama Islam, baligh, berakal, dan mampu (memiliki harta lebih dari nisab).

Pertanyaan 4: Bolehkah niat zakat fitrah diucapkan dalam hati saja?

Niat zakat fitrah boleh diucapkan dalam hati atau diucapkan secara lisan. Namun, disunnahkan untuk diucapkan secara lisan agar lebih afdhal.

Pertanyaan 5: Bagaimana lafal niat zakat fitrah?

Salah satu contoh lafal niat zakat fitrah adalah: “Saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri karena Allah SWT.”

Pertanyaan 6: Apakah niat zakat fitrah harus diucapkan dalam bahasa Arab?

Lafal niat zakat fitrah boleh diucapkan dalam bahasa Arab atau bahasa Indonesia, yang penting memenuhi syarat rukun niat.

Demikian beberapa pertanyaan umum tentang niat zakat fitrah yang perlu dipahami. Dengan memahami niat zakat fitrah dengan baik, diharapkan Anda dapat melaksanakan ibadah zakat fitrah dengan lebih sempurna.

Selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam tentang hikmah dari niat zakat fitrah dan tata cara pelaksanaannya.

Tips Penting Seputar Niat Zakat Fitrah

Niat zakat fitrah merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan ibadah zakat fitrah. Niat yang benar dan sesuai syariat akan menjadikan zakat fitrah yang dikeluarkan menjadi sah dan bernilai ibadah. Berikut ini adalah beberapa tips penting seputar niat zakat fitrah yang perlu diperhatikan:

1. Pahami Rukun dan Syarat Niat

Rukun niat zakat fitrah ada dua, yaitu adanya keinginan untuk berzakat dan menyebut nama Allah Ta’ala. Sedangkan syarat niat zakat fitrah antara lain Islam, baligh, berakal, dan mampu.

2. Tentukan Waktu Niat

Waktu niat zakat fitrah adalah setelah matahari terbenam pada malam hari raya Idul Fitri. Niat zakat fitrah juga dapat diucapkan sebelum shalat Idul Fitri, namun lebih utama diucapkan setelah matahari terbenam.

3. Ucapkan Lafadz Niat dengan Benar

Lafadz niat zakat fitrah dapat diucapkan dalam bahasa Arab atau bahasa Indonesia. Salah satu contoh lafal niat zakat fitrah dalam bahasa Indonesia adalah: “Saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya sendiri karena Allah Ta’ala.”

4. Perhatikan Tempat Niat

Tempat niat zakat fitrah tidak ditentukan, dapat dilakukan di mana saja. Namun, disunnahkan untuk mengucapkan niat zakat fitrah di masjid atau tempat umum lainnya.

5. Ikhlaskan Niat

Niat yang ikhlas merupakan kunci diterimanya amal ibadah, termasuk zakat fitrah. Niatkanlah zakat fitrah semata-mata karena Allah Ta’ala, bukan karena ingin dipuji atau mengharapkan balasan dari manusia.

6. Sempurnakan dengan Tindakan

Niat zakat fitrah yang benar harus diikuti dengan tindakan nyata, yaitu mengeluarkan zakat fitrah sesuai dengan ketentuan syariat. Zakat fitrah dapat dibayarkan melalui amil zakat atau langsung kepada fakir miskin.

Selain tips di atas, berikut ini adalah beberapa manfaat dan hikmah dari niat zakat fitrah yang benar:

 • Menjadikan zakat fitrah yang dikeluarkan menjadi sah dan bernilai ibadah.
 • Membersihkan diri dari dosa-dosa kecil.
 • Meningkatkan ketakwaan kepada Allah Ta’ala.
 • Membantu sesama yang membutuhkan, terutama fakir miskin dan anak yatim.

Niat yang benar dan sesuai syariat merupakan kunci diterimanya zakat fitrah. Dengan memahami dan mengamalkan tips-tips di atas, diharapkan zakat fitrah yang kita keluarkan dapat diterima oleh Allah Ta’ala dan memberikan manfaat yang besar bagi diri kita sendiri dan orang lain.

Selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam tentang hikmah dari zakat fitrah dan tata cara pelaksanaannya.

Kesimpulan

Niat zakat fitrah merupakan aspek penting dalam pelaksanaan ibadah zakat fitrah. Niat yang benar dan sesuai syariat akan menjadikan zakat fitrah yang dikeluarkan menjadi sah dan bernilai ibadah. Rukun niat zakat fitrah ada dua, yaitu adanya keinginan untuk berzakat dan menyebut nama Allah Ta’ala. Sedangkan syarat niat zakat fitrah antara lain beragama Islam, baligh, berakal, dan mampu.

Hikmah dari niat zakat fitrah yang benar sangatlah besar, di antaranya membersihkan diri dari dosa-dosa kecil, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Ta’ala, dan membantu sesama yang membutuhkan. Dengan memahami hikmah dari zakat fitrah, diharapkan kita dapat melaksanakan ibadah zakat fitrah dengan lebih ikhlas dan penuh kesadaran.

Zakat fitrah merupakan ibadah wajib bagi setiap muslim yang mampu. Dengan menunaikan zakat fitrah, kita tidak hanya membersihkan diri dari dosa-dosa kecil, tetapi juga membantu sesama yang membutuhkan. Marilah kita tunaikan zakat fitrah dengan ikhlas dan penuh kesadaran, semoga zakat fitrah yang kita keluarkan dapat diterima oleh Allah Ta’ala dan memberikan manfaat yang besar bagi diri kita sendiri dan orang lain.Artikel Terkait

Bagikan:

Nur Jannah

Halo, Perkenalkan nama saya Nur. Saya adalah salah satu penulis profesional yang suka berbagi ilmu. Dengan Artikel, saya bisa berbagi dengan teman - teman. Semoga semua artikel yang telah saya buat bisa bermanfaat. Pastikan Follow iainpurwokerto.ac.id ya.. Terimakasih..

Tags

Artikel Terbaru