Panduan Lengkap Susunan Acara Maulid Nabi: Referensi untuk Peringatan yang Bermakna

Nur Jannah


Panduan Lengkap Susunan Acara Maulid Nabi: Referensi untuk Peringatan yang Bermakna

Susunan acara Maulid Nabi merupakan daftar urutan kegiatan yang akan dilaksanakan pada peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW.

Acara ini memiliki arti penting sebagai wujud syukur atas kelahiran Nabi Muhammad SAW dan bermanfaat untuk meneladani sifat dan ajarannya. Salah satu perkembangan historis Maulid Nabi adalah dimulainya peringatan ini pada masa kekhalifahan Abbasiyah oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi pada abad ke-12 Masehi.

Dalam artikel ini, kita akan membahas secara lebih detail mengenai susunan acara Maulid Nabi, mulai dari pembukaan hingga penutup.

susunan acara maulid nabi

Susunan acara Maulid Nabi merupakan hal penting yang perlu diperhatikan untuk kelancaran dan kesakralan acara peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW.

 • Pembukaan
 • Pembacaan Ayat Suci Al-Qur’an
 • Sambutan-sambutan
 • Maulid Simtudduror
 • pembacaan Manaqib
 • Doa
 • Penutup

Susunan acara ini biasanya diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an, kemudian dilanjutkan dengan sambutan-sambutan dari tokoh agama dan pemerintah. Acara inti biasanya berupa pembacaan Maulid Simtudduror, yang menceritakan tentang kelahiran dan perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Setelah itu, acara dilanjutkan dengan pembacaan manaqib, yaitu kisah-kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Acara ditutup dengan doa dan ramah tamah.

Pembukaan

Pembukaan merupakan bagian penting dari susunan acara Maulid Nabi. Pembukaan berfungsi untuk memulai acara dan memberikan gambaran umum tentang tujuan dan maksud dari acara tersebut. Biasanya, pembukaan dilakukan oleh pembawa acara atau tokoh agama yang dihormati.

Pembukaan yang baik akan memberikan kesan positif kepada hadirin dan membuat mereka lebih antusias mengikuti acara. Oleh karena itu, pembukaan harus disusun dengan baik dan menarik, serta disampaikan dengan jelas dan lantang. Pembukaan juga harus singkat dan padat, tidak bertele-tele.

Dalam praktiknya, pembukaan susunan acara Maulid Nabi biasanya berisi salam pembuka, pembacaan ayat suci Al-Qur’an, dan sambutan dari tokoh agama atau pemerintah. Pembukaan juga dapat diisi dengan penampilan seni atau budaya Islami, seperti pembacaan shalawat atau hadrah.

Memahami hubungan antara pembukaan dan susunan acara Maulid Nabi sangat penting untuk kelancaran dan kesakralan acara. Pembukaan yang baik akan membuat acara lebih berkesan dan bermakna bagi hadirin.

Pembacaan Ayat Suci Al-Qur’an

Pembacaan Ayat Suci Al-Qur’an merupakan bagian penting dari susunan acara Maulid Nabi. Pembacaan ayat suci ini memiliki makna dan tujuan yang mulia, yaitu untuk mendapatkan keberkahan dan syafaat dari Allah SWT.

 • Jenis Ayat yang Dibaca

  Ayat-ayat Al-Qur’an yang dibaca dalam acara Maulid Nabi biasanya dipilih dari surat-surat yang berkaitan dengan kelahiran dan perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW, seperti Surat Al-Anbiya’, Surat Al-Ahzab, dan Surat Al-Fath.

 • Qari atau Pembaca

  Qari atau pembaca ayat suci dipilih dari orang-orang yang memiliki suara yang merdu dan fasih dalam membaca Al-Qur’an. Qari biasanya akan membaca ayat-ayat Al-Qur’an dengan tartil, yaitu dengan jelas dan sesuai dengan tajwid.

 • Waktu Pembacaan

  Pembacaan Ayat Suci Al-Qur’an biasanya dilakukan pada awal acara Maulid Nabi, setelah pembukaan. Pembacaan ayat suci ini juga dapat dilakukan pada bagian lain acara, seperti sebelum ceramah atau doa.

 • Makna dan Tujuan

  Pembacaan Ayat Suci Al-Qur’an dalam acara Maulid Nabi memiliki makna dan tujuan yang mulia, yaitu untuk mendapatkan keberkahan dan syafaat dari Allah SWT. Selain itu, pembacaan ayat suci ini juga bertujuan untuk mengingatkan hadirin tentang ajaran-ajaran Islam dan meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW.

Dengan memahami aspek-aspek Pembacaan Ayat Suci Al-Qur’an dalam susunan acara Maulid Nabi, diharapkan acara ini dapat berjalan dengan lancar dan penuh keberkahan.

Sambutan-sambutan

Sambutan-sambutan merupakan bagian penting dari susunan acara Maulid Nabi. Biasanya, sambutan disampaikan oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, atau pejabat pemerintah. Sambutan ini berisi ucapan selamat dan terima kasih atas terselenggaranya acara, serta harapan dan doa agar acara tersebut membawa manfaat bagi seluruh umat Islam.

Sambutan-sambutan memiliki beberapa fungsi penting dalam susunan acara Maulid Nabi. Pertama, sambutan berfungsi untuk memberikan informasi tentang tujuan dan maksud acara tersebut. Kedua, sambutan berfungsi untuk memberikan motivasi dan semangat kepada hadirin agar mengikuti acara dengan khusyuk dan tertib. Ketiga, sambutan berfungsi untuk mempererat ukhuwah islamiyah dan kebersamaan di antara sesama umat Islam.

Dalam praktiknya, sambutan-sambutan dalam susunan acara Maulid Nabi biasanya disampaikan secara bergantian oleh beberapa orang. Urutan penyampaian sambutan biasanya dimulai dari tokoh agama, kemudian tokoh masyarakat, dan terakhir pejabat pemerintah. Setiap pemberi sambutan biasanya diberikan waktu sekitar 5-10 menit untuk menyampaikan sambutannya.

Dengan memahami hubungan antara sambutan-sambutan dan susunan acara Maulid Nabi, diharapkan acara ini dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan penuh makna.

Maulid Simtudduror

Maulid Simtudduror merupakan bagian penting dari susunan acara Maulid Nabi. Maulid Simtudduror adalah kitab yang berisi kumpulan syair tentang kelahiran dan perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW.

 • Bagian-bagian Maulid Simtudduror

  Maulid Simtudduror terdiri dari beberapa bagian, yaitu:

  • Pembukaan
  • Kelahiran Nabi Muhammad SAW
  • Perjalanan Hidup Nabi Muhammad SAW
  • Wafatnya Nabi Muhammad SAW
  • Penutup
 • Tokoh dalam Maulid Simtudduror

  Dalam Maulid Simtudduror diceritakan tentang beberapa tokoh, yaitu:

  • Nabi Muhammad SAW
  • Siti Aminah
  • Abu Thalib
  • Khadijah
  • Umar bin Khattab
 • Fungsi Maulid Simtudduror

  Maulid Simtudduror memiliki beberapa fungsi, yaitu:

  • Sebagai sarana untuk mengingat dan mengenang kelahiran Nabi Muhammad SAW
  • Sebagai sarana untuk meneladani akhlak dan sifat Nabi Muhammad SAW
  • Sebagai sarana untuk mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW
 • Contoh Maulid Simtudduror

  Salah satu contoh Maulid Simtudduror yang terkenal adalah Maulid Simtudduror karya Syaikh Muhammad bin Ja’far Al-Kattani.

Dengan memahami aspek Maulid Simtudduror dalam susunan acara Maulid Nabi, diharapkan acara peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW ini dapat berjalan dengan lancar dan penuh makna.

pembacaan Manaqib

Pembacaan Manaqib merupakan bagian penting dalam susunan acara Maulid Nabi. Manaqib adalah kisah-kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW, baik dari segi akhlak, sifat, maupun perjuangannya dalam menyebarkan agama Islam. Pembacaan Manaqib biasanya dilakukan setelah pembacaan Maulid Simtudduror.

Salah satu contoh pembacaan Manaqib yang terkenal adalah Manaqib Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani. Dalam Manaqib ini diceritakan kisah-kisah tentang kehidupan dan perjuangan Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani dalam menyebarkan agama Islam di wilayah Irak dan sekitarnya.

Pembacaan Manaqib memiliki beberapa fungsi, yaitu untuk mengenang dan meneladani akhlak dan sifat Nabi Muhammad SAW serta para ulama dan wali Allah. Selain itu, pembacaan Manaqib juga dapat memberikan motivasi dan semangat kepada umat Islam untuk mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad SAW dan para ulama dalam beribadah dan berakhlak.

Doa

Doa merupakan bagian penting dalam susunan acara Maulid Nabi. Doa adalah permohonan atau harapan yang dipanjatkan kepada Allah SWT. Dalam acara Maulid Nabi, doa biasanya dipanjatkan setelah pembacaan Manaqib.

 • Jenis Doa

  Dalam susunan acara Maulid Nabi, terdapat beberapa jenis doa yang dipanjatkan, di antaranya doa pembuka, doa setelah pembacaan Maulid Simtudduror, doa setelah pembacaan Manaqib, dan doa penutup.

 • Isi Doa

  Isi doa dalam susunan acara Maulid Nabi biasanya berisi permohonan kepada Allah SWT agar acara tersebut berjalan dengan lancar dan penuh keberkahan, serta agar umat Islam dapat meneladani akhlak dan sifat Nabi Muhammad SAW.

 • Tata Cara Berdoa

  Tata cara berdoa dalam susunan acara Maulid Nabi biasanya dilakukan dengan mengangkat kedua tangan, menghadap kiblat, dan membaca doa dengan suara yang jelas dan fasih.

 • Manfaat Doa

  Membaca doa dalam susunan acara Maulid Nabi memiliki banyak manfaat, di antaranya mendapatkan keberkahan dari Allah SWT, terkabulnya hajat, dan dijauhkan dari segala macam bahaya dan penyakit.

Dengan memahami aspek doa dalam susunan acara Maulid Nabi, diharapkan umat Islam dapat memanjatkan doa dengan baik dan benar, sehingga acara tersebut dapat berjalan dengan lancar dan penuh keberkahan.

Penutup

Penutup merupakan bagian terakhir dalam susunan acara Maulid Nabi yang memiliki peran penting dalam mengakhiri acara dengan baik dan berkesan. Penutup biasanya berisi beberapa komponen, antara lain:

 • Salam Penutup

  Salam penutup biasanya diucapkan oleh pembawa acara atau tokoh agama yang memimpin acara. Salam penutup berisi ucapan terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah hadir dan mengikuti acara hingga selesai.

 • Doa Penutup

  Doa penutup dipanjatkan oleh tokoh agama atau pemuka masyarakat. Doa penutup berisi permohonan kepada Allah SWT agar acara Maulid Nabi membawa keberkahan dan manfaat bagi seluruh umat Islam.

 • Pengumuman

  Pengumuman biasanya berisi informasi penting terkait acara berikutnya atau kegiatan-kegiatan lain yang akan dilaksanakan oleh panitia penyelenggara.

 • Penutup Resmi

  Penutup resmi biasanya diucapkan oleh pembawa acara atau tokoh agama yang memimpin acara. Penutup resmi berisi pernyataan bahwa acara Maulid Nabi telah selesai dan ditutup.

Dengan memahami aspek Penutup dalam susunan acara Maulid Nabi, diharapkan acara tersebut dapat berjalan dengan lancar dan ditutup dengan baik, sehingga meninggalkan kesan positif dan bermakna bagi seluruh hadirin.

Tanya Jawab Seputar Susunan Acara Maulid Nabi

Bagian Tanya Jawab ini akan membahas beberapa pertanyaan umum tentang susunan acara Maulid Nabi untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas dan komprehensif.

Pertanyaan 1: Apa tujuan diadakannya acara Maulid Nabi?

Tujuan utama diadakannya acara Maulid Nabi adalah untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan kecintaan kepada beliau serta untuk meneladani akhlak dan sifat-sifat mulia beliau.

Dengan memahami pertanyaan dan jawaban di atas, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang susunan acara Maulid Nabi. Untuk pembahasan lebih lanjut, akan dibahas mengenai tata cara pelaksanaan acara Maulid Nabi secara detail pada bagian berikutnya.

Tips Persiapan Acara Maulid Nabi

Dalam mempersiapkan acara Maulid Nabi, terdapat beberapa tips yang dapat diterapkan agar acara tersebut berjalan dengan lancar dan sukses.

Tips 1: Tentukan Tema Acara
Tentukan tema acara yang sesuai dengan tujuan dan sasaran peringatan Maulid Nabi, misalnya “Meneladani Akhlak Rasulullah SAW dalam Kehidupan Modern”.

Tips 2: Bentuk Panitia yang Solid
Bentuk panitia yang terdiri dari berbagai unsur dan keahlian, serta pastikan pembagian tugas yang jelas dan terkoordinasi dengan baik.

Tips 3: Siapkan Materi Acara yang Menarik
Siapkan materi acara yang menarik dan sesuai dengan tema, seperti ceramah agama, pembacaan Maulid Simtudduror, dan penampilan seni Islami.

Tips 4: Promosikan Acara Secara Efektif
Promosikan acara melalui berbagai media, seperti media sosial, spanduk, dan brosur, untuk menarik partisipasi masyarakat.

Tips 5: Siapkan Tempat dan Perlengkapan yang Memadai
Pilih tempat acara yang strategis dan memadai, serta siapkan perlengkapan yang diperlukan, seperti sound system, kursi, dan dekorasi yang sesuai.

Tips 6: Jaga Keamanan dan Ketertiban
Koordinasikan dengan pihak keamanan setempat untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama acara berlangsung.

Tips 7: Bersiaplah untuk Hal Tak Terduga
Siapkan rencana cadangan dan antisipasi hal-hal tak terduga yang mungkin terjadi selama acara.

Tips 8: Evaluasi dan Tingkatkan
Setelah acara selesai, lakukan evaluasi untuk mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan, serta lakukan perbaikan untuk acara selanjutnya.

Dengan menerapkan tips-tips di atas, diharapkan acara Maulid Nabi dapat terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat bagi seluruh umat Islam.

Tips-tips ini akan membantu mewujudkan acara Maulid Nabi yang bermakna dan sesuai dengan tujuan utama, yaitu untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW dan meneladani akhlak serta sifat-sifat mulia beliau.

Kesimpulan

Dengan memahami susunan acara Maulid Nabi, umat Islam dapat menyelenggarakan peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW dengan baik dan penuh makna. Acara ini menjadi sarana untuk mengingat dan meneladani akhlak serta sifat mulia beliau, serta untuk memperkuat ukhuwah islamiyah.

Beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dalam susunan acara Maulid Nabi adalah:

 • Membaca Ayat Suci Al-Qur’an sebagai bentuk penghormatan dan keberkahan.
 • Melantunkan Maulid Simtudduror untuk mengenang perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW.
 • Membaca Manaqib untuk meneladani akhlak dan sifat Nabi Muhammad SAW serta para ulama.

Melalui peringatan Maulid Nabi yang khusyuk dan bermakna, umat Islam diharapkan dapat mempererat hubungan dengan Allah SWT, meningkatkan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.Artikel Terkait

Bagikan:

Nur Jannah

Halo, Perkenalkan nama saya Nur. Saya adalah salah satu penulis profesional yang suka berbagi ilmu. Dengan Artikel, saya bisa berbagi dengan teman - teman. Semoga semua artikel yang telah saya buat bisa bermanfaat. Pastikan Follow iainpurwokerto.ac.id ya.. Terimakasih..

Artikel Terbaru