Tatacara Solat Tarawih Sendirian

Nur Jannah


Tatacara Solat Tarawih Sendirian

Tatacara solat tarawih sendirian merujuk kepada amalan mengerjakan ibadah tarawih yang dilakukan secara sendiri, tanpa mengikuti jamaah di masjid atau musala. Biasanya, solat tarawih dilaksanakan pada bulan Ramadan, setelah selesainya solat Isya dan sebelum waktu imsak tiba.

Melaksanakan solat tarawih secara sendirian menawarkan beberapa manfaat, di antaranya fleksibilitas waktu dan gerakan, serta kekhusyuan yang lebih tinggi. Dalam sejarah Islam, solat tarawih sendirian telah menjadi praktik yang umum sejak zaman Nabi Muhammad SAW.

Pada artikel ini, kita akan mengupas secara lebih mendalam tentang tata cara pelaksanaan solat tarawih sendirian, lengkap dengan niat, jumlah rakaat, dan doa-doa yang dianjurkan. Selain itu, kita juga akan membahas hikmah dan keutamaan mengerjakan solat tarawih, baik secara berjamaah maupun sendirian.

Tatacara Solat Tarawih Sendirian

Mengerjakan solat tarawih secara sendirian memerlukan pemahaman yang baik tentang tata caranya. Berikut adalah 9 aspek penting yang perlu diperhatikan:

 • Niat
 • Rakaat
 • Waktu
 • Tata Cara
 • Doa
 • Khushu
 • Tempat
 • Pakaian
 • Tata Krama

Niat yang benar sangat penting dalam solat tarawih. Waktu pelaksanaannya yang tepat adalah setelah solat Isya hingga menjelang imsak. Solat tarawih terdiri dari 8 atau 20 rakaat, yang dikerjakan secara berpasangan dengan 2 rakaat salam. Tata cara pelaksanaannya sama seperti solat biasa, namun ditambah dengan bacaan witir pada akhir solat. Dianjurkan untuk memperbanyak doa dan zikir selama solat tarawih, serta menjaga kekhusyuan. Tempat solat tarawih dapat dilakukan di mana saja, baik di masjid, musala, atau di rumah. Pakaian yang dikenakan sebaiknya bersih dan sopan, serta memperhatikan tata krama selama solat.

Niat

Niat merupakan salah satu rukun solat yang sangat penting, termasuk dalam solat tarawih. Niat adalah kehendak hati untuk melakukan suatu ibadah, dalam hal ini hendak melaksanakan solat tarawih. Niat yang benar dan ikhlas akan menentukan sah atau tidaknya ibadah solat tarawih yang dikerjakan.

Niat solat tarawih diucapkan dalam hati pada awal waktu solat, ketika takbiratul ihram. Niat solat tarawih sendirian adalah: “Ushalli sunnatat tarawihi rak’ataini lillahi ta’ala.” Artinya: “Aku niat solat sunnah tarawih dua rakaat karena Allah ta’ala.”

Niat menjadi penentu arah dan tujuan dalam melaksanakan solat tarawih. Niat yang benar akan membuat solat tarawih yang dikerjakan menjadi ibadah yang bernilai di sisi Allah SWT. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga niat agar tetap ikhlas dan sesuai dengan tuntunan syariat.

Rakaat

Rakaat merupakan salah satu unsur penting dalam tatacara solat tarawih sendirian. Rakaat adalah satuan hitungan gerakan dalam solat, yang terdiri dari berdiri, rukuk, sujud, dan duduk. Jumlah rakaat dalam solat tarawih bervariasi, ada yang mengerjakan 8 rakaat, ada juga yang mengerjakan 20 rakaat. Pemilihan jumlah rakaat ini didasarkan pada perbedaan pendapat di kalangan ulama.

Pelaksanaan solat tarawih dengan jumlah rakaat tertentu memiliki pengaruh terhadap tata caranya. Misalnya, solat tarawih 8 rakaat dikerjakan dengan 4 salam, sedangkan solat tarawih 20 rakaat dikerjakan dengan 10 salam. Selain itu, jumlah rakaat juga berpengaruh pada bacaan doa dan zikir yang dibaca selama solat tarawih.

Dalam praktiknya, solat tarawih sendirian dapat dilakukan dengan menyesuaikan jumlah rakaat yang ingin dikerjakan. Namun, perlu diperhatikan bahwa solat tarawih minimal dikerjakan 2 rakaat dan maksimal 20 rakaat. Pemilihan jumlah rakaat ini sebaiknya disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi masing-masing individu, sehingga dapat melaksanakan solat tarawih dengan baik dan khusyuk.

Waktu

Waktu menjadi aspek penting dalam tatacara solat tarawih sendirian. Pelaksanaan solat tarawih memiliki ketentuan waktu tertentu yang perlu diperhatikan agar ibadah yang dilakukan menjadi sah dan bernilai.

 • Waktu Pelaksanaan

  Waktu pelaksanaan solat tarawih dimulai setelah selesainya solat Isya hingga menjelang imsak. Waktu terbaik untuk melaksanakan solat tarawih adalah pada sepertiga malam terakhir.

 • Waktu Istirahat

  Dalam pelaksanaan solat tarawih, dianjurkan untuk mengambil waktu istirahat sejenak di antara setiap empat rakaat. Waktu istirahat ini dapat digunakan untuk membaca doa, zikir, atau sekadar mengatur napas.

 • Waktu Salam

  Waktu salam dalam solat tarawih dilakukan setelah selesai mengerjakan dua rakaat. Salam dilakukan dengan cara membalikkan wajah ke kanan dan ke kiri sambil mengucapkan “Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh”.

 • Waktu Witir

  Setelah selesai mengerjakan solat tarawih, disunahkan untuk mengerjakan solat witir sebagai penutup. Waktu pelaksanaan solat witir sama dengan waktu pelaksanaan solat tarawih, yaitu setelah solat Isya hingga menjelang imsak.

Dengan memahami dan memperhatikan ketentuan waktu dalam solat tarawih sendirian, diharapkan ibadah yang dilakukan dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan tuntunan syariat. Hal ini akan menambah kekhusyuan dan nilai ibadah solat tarawih yang dikerjakan.

Tata Cara

Tata cara merupakan aspek krusial dalam tatacara solat tarawih sendirian. Tata cara merujuk pada urutan gerakan dan bacaan yang dilakukan dalam solat, mulai dari niat hingga salam. Melaksanakan solat tarawih sesuai dengan tata cara yang benar akan menentukan sah atau tidaknya ibadah yang dikerjakan.

Dalam tatacara solat tarawih sendirian, terdapat beberapa poin penting yang perlu diperhatikan. Pertama, niat yang benar dan ikhlas menjadi awal dari tata cara solat tarawih. Niat diucapkan dalam hati pada saat takbiratul ihram, dengan tujuan untuk melaksanakan solat sunnah tarawih karena Allah SWT.

Kedua, jumlah rakaat dalam solat tarawih bervariasi, ada yang mengerjakan 8 rakaat dan ada juga yang mengerjakan 20 rakaat. Pemilihan jumlah rakaat ini disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi masing-masing individu. Setiap dua rakaat diakhiri dengan salam, sehingga solat tarawih 8 rakaat dikerjakan dengan 4 salam, sedangkan solat tarawih 20 rakaat dikerjakan dengan 10 salam.

Ketiga, dalam pelaksanaan solat tarawih, dianjurkan untuk mengambil waktu istirahat sejenak di antara setiap empat rakaat. Waktu istirahat ini dapat digunakan untuk membaca doa, zikir, atau sekadar mengatur napas. Setelah selesai mengerjakan solat tarawih, disunahkan untuk mengerjakan solat witir sebagai penutup.

Doa

Doa merupakan bagian penting dalam tatacara solat tarawih sendirian. Membaca doa sebelum, selama, dan sesudah solat tarawih dapat menambah kekhusyuan dan mempererat hubungan dengan Allah SWT.

 • Doa Pembuka

  Doa pembuka dibaca sebelum memulai solat tarawih. Doa ini berisi permohonan kepada Allah SWT untuk melancarkan ibadah solat tarawih dan menerima amal ibadah kita.

 • Doa Qunut

  Doa qunut dibaca pada rakaat terakhir solat witir. Doa ini berisi permohonan kepada Allah SWT untuk memberikan perlindungan, ampunan, dan pertolongan.

 • Doa Setelah Solat

  Doa setelah solat tarawih dibaca setelah selesai mengerjakan semua rakaat. Doa ini berisi pujian kepada Allah SWT dan permohonan untuk menerima amal ibadah kita.

 • Doa Khusus

  Selain doa-doa yang umum dibaca, kita juga dapat membaca doa-doa khusus selama solat tarawih. Doa-doa ini bisa berisi permohonan untuk kebutuhan pribadi, keluarga, atau umat Islam secara keseluruhan.

Membaca doa selama solat tarawih dapat membantu kita untuk lebih fokus dan khusyuk dalam beribadah. Doa-doa ini juga menjadi sarana untuk memohon ampunan, pertolongan, dan rahmat dari Allah SWT. Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk memperbanyak doa selama solat tarawih, baik secara sendirian maupun berjamaah.

Khushu

Dalam tatacara solat tarawih sendirian, kekhusyuan atau khushu mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kualitas ibadah yang dilakukan. Khushu merupakan keadaan hati yang tenang, fokus, dan penuh penghayatan terhadap kebesaran Allah SWT.

 • Kehadiran Hati

  Khushu diawali dengan menghadirkan hati dan pikiran sepenuhnya dalam solat. Hal ini dapat dilakukan dengan menyingkirkan segala pikiran dan gangguan yang dapat memecah konsentrasi.

 • Kesadaran Gerakan

  Khushu juga tercermin dalam kesadaran setiap gerakan solat yang dilakukan. Gerakan dilakukan dengan tenang, tuma’ninah, dan sesuai dengan tuntunan syariat.

 • Penghayatan Makna

  Khushu mengharuskan adanya penghayatan makna dari bacaan dan doa yang diucapkan dalam solat. Dengan memahami dan meresapi makna tersebut, hati akan lebih mudah terhubung dengan Allah SWT.

 • Merasakan Kedekatan

  Puncak khushu adalah ketika seseorang merasa dekat dan hadir di hadapan Allah SWT. Pada kondisi ini, hati akan diliputi rasa syukur, cinta, dan kerinduan.

Menjaga kekhusyuan dalam solat tarawih sendirian memang tidak mudah, namun dengan latihan dan kesungguhan, ibadah yang dilakukan akan menjadi jauh lebih bermakna dan memberikan dampak positif bagi kehidupan sehari-hari.

Tempat

Dalam melaksanakan solat tarawih sendirian, aspek tempat menjadi salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan. Pemilihan tempat yang tepat dapat membantu meningkatkan kekhusyuan dan kenyamanan dalam beribadah.

 • Lokasi

  Tempat pelaksanaan solat tarawih sendirian dapat dilakukan di mana saja, baik di masjid, musala, atau di rumah sendiri. Namun, dianjurkan untuk memilih tempat yang bersih, tenang, dan jauh dari gangguan agar kekhusyuan dalam solat dapat terjaga.

 • Arah Kiblat

  Arah kiblat merupakan hal yang sangat penting dalam solat. Pastikan untuk menghadap kiblat dengan benar saat melaksanakan solat tarawih sendirian. Jika tidak yakin dengan arah kiblat, dapat menggunakan kompas atau aplikasi penunjuk arah kiblat.

 • Kebersihan

  Tempat solat yang bersih akan membuat ibadah menjadi lebih nyaman. Bersihkan tempat solat dari segala kotoran atau debu sebelum memulai solat tarawih. Hal ini akan membantu menjaga kesehatan dan fokus selama beribadah.

 • Penerangan

  Penerangan yang cukup akan membantu Anda membaca bacaan solat dengan jelas. Pastikan tempat solat memiliki penerangan yang baik, terutama jika solat tarawih dilakukan pada malam hari.

Dengan memperhatikan aspek tempat dalam melaksanakan solat tarawih sendirian, diharapkan kekhusyuan dan kenyamanan dalam beribadah dapat terjaga. Hal ini akan membuat ibadah solat tarawih menjadi lebih bermakna dan memberikan dampak positif bagi kehidupan sehari-hari.

Pakaian

Dalam tata cara solat tarawih sendirian, pakaian memegang peranan penting yang berkaitan erat dengan kekhusyuan dan kesempurnaan ibadah. Pakaian yang dikenakan saat solat tarawih harus memenuhi ketentuan syariat, baik bagi laki-laki maupun perempuan.

Bagi laki-laki, sunnah hukumnya mengenakan pakaian yang menutupi aurat dari pusar hingga lutut. Pakaian yang dipilih sebaiknya bersih, sopan, dan tidak ketat. Dianjurkan untuk mengenakan pakaian berwarna putih karena melambangkan kesucian dan kebersihan.

Bagi perempuan, wajib hukumnya mengenakan pakaian yang menutup seluruh aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Pakaian yang dikenakan harus longgar, tidak transparan, dan tidak menyerupai pakaian laki-laki. Dianjurkan untuk mengenakan pakaian berwarna gelap atau tidak mencolok agar tidak mengganggu kekhusyuan solat.

Memperhatikan aspek pakaian dalam solat tarawih sendirian merupakan bentuk pengagungan terhadap ibadah itu sendiri. Dengan mengenakan pakaian yang sesuai syariat, diharapkan hati akan menjadi lebih tenang dan fokus dalam beribadah. Selain itu, memperhatikan pakaian juga menjadi salah satu cara untuk menghormati kesucian masjid atau tempat solat yang digunakan.

Tata Krama

Tata krama merupakan aspek penting dalam tatacara solat tarawih sendirian. Tata krama adalah aturan atau adab dalam berperilaku dan bertingkah laku, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam beribadah. Dalam konteks solat tarawih, tata krama menjadi sangat penting untuk menjaga kekhusyuan dan kesempurnaan ibadah.

Tata krama dalam solat tarawih sendirian meliputi berbagai aspek, di antaranya:

 • Menjaga kebersihan dan kesucian tempat solat
 • Menggunakan pakaian yang sesuai dengan syariat
 • Menghadap kiblat dengan benar
 • Melafalkan bacaan solat dengan jelas dan benar
 • Melakukan gerakan solat dengan tuma’ninah (tenang dan tidak tergesa-gesa)
 • Menjaga kekhusyuan dan fokus selama solat

Dengan memperhatikan tata krama dalam solat tarawih sendirian, diharapkan kita dapat melaksanakan ibadah dengan baik dan benar. Tata krama menjadi kunci untuk mencapai kekhusyuan dan kesempurnaan dalam solat, sehingga kita dapat memperoleh manfaat dan keutamaan yang terkandung di dalamnya.

Tanya Jawab Seputar Tatacara Solat Tarawih Sendirian

Berikut ini adalah tanya jawab seputar tatacara solat tarawih sendirian yang sering menjadi pertanyaan:

Pertanyaan 1: Berapa jumlah rakaat solat tarawih yang disunnahkan?

Jawaban: Solat tarawih disunnahkan dikerjakan sebanyak 8 rakaat atau 20 rakaat, setiap 2 rakaat diakhiri dengan salam.

Pertanyaan 2: Apakah ada perbedaan tata cara solat tarawih sendirian dengan berjamaah?

Jawaban: Tidak ada perbedaan tata cara solat tarawih sendirian dengan berjamaah. Perbedaannya hanya terletak pada bacaan niat.

Pertanyaan 3: Apakah diperbolehkan solat tarawih sendirian di rumah?

Jawaban: Solat tarawih boleh dikerjakan di mana saja, termasuk di rumah. Namun, disunnahkan untuk solat tarawih di masjid berjamaah.

Pertanyaan 4: Bagaimana cara menyempurnakan kekhusyuan dalam solat tarawih sendirian?

Jawaban: Sempurnakan kekhusyuan dengan menjaga fokus, menjauhkan pikiran dari gangguan, dan meresapi bacaan serta doa yang dibaca.

Pertanyaan 5: Apa saja keutamaan dari solat tarawih sendirian?

Jawaban: Solat tarawih sendirian memiliki keutamaan, di antaranya: mendapatkan pahala yang sama dengan solat tarawih berjamaah, melatih kedisiplinan, dan menambah kekhusyuan.

Pertanyaan 6: Apakah ada doa khusus yang dianjurkan dibaca setelah solat tarawih sendirian?

Jawaban: Setelah solat tarawih disunnahkan membaca doa, di antaranya doa memohon ampunan, doa memohon kebaikan dunia dan akhirat, dan doa memohon perlindungan dari segala keburukan.

Demikian beberapa tanya jawab seputar tatacara solat tarawih sendirian. Semoga dapat menambah wawasan dan membantu dalam melaksanakan ibadah tarawih dengan baik dan khusyuk.

Selanjutnya, mari kita bahas tentang hikmah dan manfaat dari solat tarawih, baik yang dilakukan secara sendirian maupun berjamaah.

Tips Melaksanakan Solat Tarawih Sendirian

Melaksanakan solat tarawih sendirian memiliki berbagai manfaat dan keutamaan. Agar ibadah tarawih yang dilakukan dapat lebih khusyuk dan bermakna, berikut adalah beberapa tips yang dapat diterapkan:

Pilih Waktu yang Tepat: Tentukan waktu yang tepat untuk solat tarawih, yaitu setelah solat Isya hingga menjelang imsak. Waktu yang disunnahkan adalah pada sepertiga malam terakhir.

Siapkan Diri: Bersihkan diri dengan berwudhu, kenakan pakaian yang bersih dan sopan, serta pastikan tempat solat bersih dan tenang.

Fokus dan Khusyuk: Jauhkan segala gangguan dan fokuslah pada ibadah solat. Resapi bacaan dan doa yang dibaca, serta hadirkan hati dalam setiap gerakan solat.

Jaga Tuma’ninah: Lakukan setiap gerakan solat dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Tuma’ninah akan menambah kekhusyuan dan kesempurnaan solat.

Perbanyak Doa: Selain bacaan solat, perbanyaklah membaca doa selama solat tarawih. Doa-doa ini dapat berisi permohonan ampunan, perlindungan, dan segala kebaikan.

Akhiri dengan Witir: Setelah selesai solat tarawih, disunnahkan untuk mengerjakan solat witir sebagai penutup.

Berjamaah Jika Mungkin: Meskipun sah dilakukan sendirian, solat tarawih lebih utama jika dikerjakan secara berjamaah di masjid. Hal ini akan menambah semangat dan kekhusyuan dalam beribadah.

Niat yang Ikhlas: Yang terpenting dalam solat tarawih adalah niat yang ikhlas karena Allah SWT. Dengan niat yang benar, ibadah yang dilakukan akan lebih bernilai dan berpahala.

Dengan menerapkan tips-tips di atas, diharapkan ibadah solat tarawih yang dilakukan secara sendirian dapat lebih khusyuk, bermakna, dan memberikan manfaat yang optimal.

Tips-tips tersebut menjadi penting untuk dilaksanakan karena solat tarawih merupakan ibadah sunnah yang memiliki banyak keutamaan dan pahala. Dengan melaksanakannya dengan baik, kita dapat meraih ampunan dosa, mendekatkan diri kepada Allah SWT, dan memperoleh kemuliaan di bulan Ramadan yang penuh berkah.

Kesimpulan

Melaksanakan solat tarawih sendirian memiliki banyak keutamaan dan manfaat. Dengan memahami tata caranya yang baik dan benar, ibadah ini dapat menjadi sarana untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Aspek-aspek penting dalam solat tarawih sendirian meliputi niat yang benar, jumlah rakaat yang sesuai, waktu pelaksanaan yang tepat, tata cara yang khusyuk, doa-doa yang dipanjatkan, pemilihan tempat yang bersih dan tenang, pakaian yang sesuai syariat, serta tata krama yang baik.

Solat tarawih yang dilakukan secara sendirian dapat memberikan kekhusyuan dan fokus yang lebih tinggi. Namun, solat tarawih berjamaah di masjid juga memiliki tersendiri, yaitu mempererat ukhuwah Islamiyah dan menambah semangat dalam beribadah. Yang terpenting dalam solat tarawih adalah niat yang ikhlas karena Allah SWT. Dengan niat yang benar, ibadah yang dilakukan akan lebih bernilai dan berpahala.Artikel Terkait

Bagikan:

Nur Jannah

Halo, Perkenalkan nama saya Nur. Saya adalah salah satu penulis profesional yang suka berbagi ilmu. Dengan Artikel, saya bisa berbagi dengan teman - teman. Semoga semua artikel yang telah saya buat bisa bermanfaat. Pastikan Follow iainpurwokerto.ac.id ya.. Terimakasih..

Artikel Terbaru